Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sprutbytet i Malmö

2022-11-04
Kvinna i brun page och läkarrock.
Marianne Alanko Blomé. Foto: Åsa Hansdotter

Vetenskap & hälsa har intervjuat Marianne Alanko Blomé som är ansvarig läkare för Sprutbytet och biträdande smittskyddsläkare vid Region Skåne. Hon är också forskare vid Lunds universitet med fokus på smittspridning av hepatit.

Varför startade Sprutbytet?

– Sprutbytesverksamhet infördes vid infektionsklinikerna i Lund 1986 och i Malmö 1987 primärt för att förhindra spridning av hiv bland personer som injicerar droger. Utdelning av sprut­or och kanyler rekommenderades av Världs­hälsoorganisationen, WHO, som ett konkret sätt att minska spridningen. Efter en lagändring 2006 har fler sprutbyten kunnat öppnas och idag finns ett nationellt samarbetsnätverk mellan sprutbyten samt ett gediget stöd från till exempel Folkhälsomyndigheten.

Vem kommer till er?

– Årligen besöker runt 600 individer oss, varav en fjärdedel är kvinnor, vid cirka 7000 tillfällen. Åldersgränsen är 18 år, medelåldern ligger runt 40 år. Ungefär hälften injicerar amfetamin, drygt en tredjedel heroin. Vid besöken kan man erhålla nya sprutor, kanyler, uppdragningskärl, filter och annat som används vid en injektion. Man får också tillgång till sjuksköterskor, läkare, undersköterska, barnmorska och kurator.

Vad är den största vinsten?

– Att sprutbytesverksamheten haft 35 år på sig att utvecklas till det som finns idag – en plats där en svårnådd målgrupp kan erbjudas vård och behandling. Vi har kunnat bibehålla en låg förekomst av hiv och tack vare införandet av vaccination mot hepatit B för snart 30 år sedan, har vi inte haft någon spridning bland deltagarna sedan början av 2000-talet. Nu­mera ligger Skåne i framkant också när det gäller att hantera hepatit C.

Vad är nästa steg?

– Vi vill medverka till att uppnå WHO:s mål för eliminering av hepatit B och hepatit C som globala folkhälsohot. Hepatit C ger sällan symtom i början, utan det kan gå många år innan diagnosen ställs och då kan man ha hunnit föra smittan vidare. Runt 80 procent av de som kommer till oss har antikroppar mot hepatit C och 40 procent av dem har virus i blodet. Numera kan vi erbjuda behandling för hepatit C på plats och genom bedömning, behandling och uppföljning hoppas vi därför på att kunna begränsa och förhoppningsvis stoppa spridningen av viruset. Vi vill också fortsätta att utgöra en trygg och säker plats för målgruppen, erbjuda vård och en kontaktyta till beroendevården och på sikt en drogfri tillvaro.

Läs en längre intervju om sprutbytet: Sprutbyte, naloxon och rehabilitering vid opioidberoende (länk till artikel)

Text: ÅSA HANSDOTTER