Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Spelberoende – med livet som insats

2021-01-07

Varje år mister 1 300 människor sitt liv till följd av suicid i Sverige – men långt fler gör ett självmordsförsök. Att ha ett spelberoende, det vill säga att vara beroende av att spela om pengar, innebär en 15-faldig ökning av risken att dö av suicid än vanliga befolkningen.

Foto: stock/Rawf8

Anna Karlsson, läkare vid Skånes universitetssjukhus och doktorand inom beroendemedicin vid Lunds universitet, skriver här om sin forskning inom området och om hur de i en studie över svenskar med spelberoende såg att risken att göra ett självmordsförsök var större för kvinnor än för män och att psykiska sjukdomar och andra beroenden ytterligare ökade risken.

Möjligheten att spela om värdefulla föremål har funnits längre än både alkohol och andra narkotika. Spelberoende anses vara den äldsta beroendesjukdomen och ändå är det kanske den beroendesjukdom vi vet minst om idag. Cirka en halv procent av befolkningen beräknas ha ett spelberoende och tillståndet innebär ett stort lidande för den drabbade.

Bara ett knapptryck bort

För de som drabbats av ett spelberoende finns det oändliga möjligheter att spela om pengar i den egna mobilen. Dagstidningar, radio och TV fylls av reklam från de stora spelbolagen som lockar om storvinsten. Ofta riktar man sig mot nya grupper som traditionellt spelat mindre, som till exempel kvinnor. Snabba lån – bara ett knapptryck bort – innebär att många tar risken att förlora mer än hela sin förmögenhet och skuldsätta sig på en enda kväll.

Många vet inte heller att spelberoende kan få allvarliga följder. Risken att dö till följd av suicid är 15 gånger högre om man drabbats av spelberoende. För att kunna förebygga suicid är det viktigt att vi vågar prata om hur vi mår. Att våga fråga om det svåra kan vara skillnaden mellan liv och död. Men hur ska man förstå vem som inte mår bra?

Vad utmärker de som gör självmordsförsök?

I vår forskningsstudie undersökte vi vad som särskiljer de personer som gjort ett självmordsförsök och har ett spelberoende i Sverige. Vi såg bland annat att kvinnor, personer med flera beroendesjukdomar och personer med andra psykiska sjukdomar som depression och ångest oftare gjorde ett självmordsförsök. Dessa kännetecken kan i framtiden hjälpa oss att hitta dem som kan behöva extra hjälp och stöttning.

Kanske känner du någon som spelar om pengar – eller tror du kanske själv att du har ett spelberoende? Våga sök vård – det är aldrig för sent och det finns hjälp att få.

Text: ANNA KARLSSON

Läs mer om forskning om spelberoende i artikeln Spelberoende går att förebygga.