Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Spåra DNA från bakterier

2015-06-08

 

Fästingbett
Fästingbett. Foto: Denys Williams, Wikimedia Commons

Vid Lunds universitet och Labmedicin inom Region Skåne utvecklades för några år sedan en ny diagnosmetod för att spåra borrelia. Idag används borrelia-PCR som ett komplement till patientens sjukdomshistoria och andra diagnosmetoder.

Den så kallade PCR-metoden revolutionerade den genetiska forskningen på 80-talet. Nu är metoden betydelsefull både inom forskning och klinisk diagnostik. I korthet går metoden till så att en konstgjord kort del av en DNA-kopia av det man letar efter tas fram.

Om det visar sig att denna DNA-sekvens också finns i provet som ska undersökas, förökas mängden av DNA-sekvensen miljontals gånger på några timmar så att den går lättare att upptäcka.

Röd ring runt fästingbett – då räcker det för diagnos

Katharina Ornstein som är överläkare vid Centralsjukhuset Kristianstad och den forskare som utvecklade metoden för borrelia, berättar att borrelia-PCR i första hand ska ses som ett komplement till andra metoder.Katharina Ornstein

– För att ställa diagnos av den vanliga hudborreliosen räcker det många gånger att man ser den röda ringen på huden runt ett tidigare fästingbett, säger Katharina Ornstein. Då behövs varken borrelia-PCR eller den vanligare metoden att leta efter antikroppar i blodet.

Tidig diagnos viktigt

Desto tidigare upptäckt och behandling, desto mindre risk för spridning och snabbare tillfrisknande. Det kan också vara vanskligt att helt förlita sig på antikroppar i blodet när en diagnos ställs eftersom det bara ger svar på om man någon gång har haft en infektion, men det säger inget om det är en infektion som pågår just nu.

Där har borrelia-PCR en fördel eftersom ett positivt resultat hos en obehandlad patient talar för att det finns en pågående infektion i kroppen.

– Ska vi kunna ställa diagnos med PCR-metoden vid neuroborrelios måste provet på spinalvätska tas i ett tidigt skede, helst redan första veckan av infektionen, säger Katharina Ornstein. Bakterierna finns bara en kort tid fritt i spinalvätskan.

Vid ledvärk eller oklara hudutslag

Idag används därför borrelia-PCR framför allt för att ställa diagnos om borrelia misstänks vid ledvärk med prov från ledvätska eller prov från hud vid oklara hudutslag.  Nya studier behövs för att utvärdera PCR-metoden vid borrelia och just nu planeras för ett EU-samarbete om detta.

Text: NINA NORDH