Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Natt-sms stör sömnen

2014-06-09

Kollar du Facebook mer än tio gånger om dagen? Händer det att du sms:ar på natten? Har du tänkt på om dina aktiviteter på sociala medier har något att göra med hur bra du sover eller trivs i skolan? En som har gjort det är Pernilla Garmy, skolsköterska i Lund.

Ipad-3

Foto: Roger Lundholm

– Det finns ett samband mellan hur mycket du sover, din dagliga datortid och om du har teve på rummet, till exempel. Ju mer så kallad skärmtid ju mindre sömn. Och för lite sömn är kopplat till hur trött du är i skolan, hur bra du trivs där och i förlängningen vad du får för betyg.

Det säger Pernilla Garmy, skolsköterska och doktorand vid Lunds universitet, som forskat på samband mellan sömn och datorvanor, bland annat, hos skolelever.

Eleverna klagade på trötthet

Hon började intressera sig för de här frågorna när föräldrar började höra av sig och undra hur de skulle hantera sina barns datorvanor. Skolan hade dessutom beslutat sig för att som en demokratifråga dela ut datorer till alla elever i årskurs sex. Det gjorde att även lärarna undrade hur länge de skulle låta eleverna sitta vid datorerna.

– Eleverna kunde komma till mig och klaga på trötthet, men de satte aldrig själva den i samband med sina skärmvanor eller hur de använder sociala medier.

Pernilla Garmy
Pernilla Garmy Foto: Leila Rudelius

Pernilla Garmy sammanställde därför en enkät med frågor om sömn och medievanor. 2007 började hon, tillsammans med kolleger på andra skolor, dela ut den till alla elever som kommer för det obligatoriska hälsosamtalet i årskurs 1, 4 och 8 i grundskolan och under första året på gymnasiet.

Var fjärde skickade natt-sms

De ifyllda svaren har legat till grund för flera forskningsrapporter. Här framkommer bland annat att skolelever sover mindre idag än vad liknande studier gav vid handen för 50 år sedan. Och ju kortare sömnlängd desto flitigare konsumtion av teveprogram, sociala medier och dylikt. I de fortsatta undersökningarna i fjol, då ett par hundra gymnasieungdomar i årskurs 1 i Linköping fick svara på enkäten, har Pernilla Garmy även inbegripit mobiltelefonen.

– Jag var väl lite sen med att fånga upp hur mobilen används. Men nu finns den med och då visar det sig att det inte är ovanligt att ungdomar sms:ar varandra på nätterna. Var fjärde i Linköpingsenkäten skickade eller tog emot sms på natten varje vecka.

Nattliga sms stör sömnen, poängterar Pernilla Garmy, men hon förstår samtidigt varför ungdomarna använder mobiltelefonen på det här sättet.

Sömnbrist ökar risken för psykisk ohälsa

– De bryr sig om varandra, sina vänner. Men vuxenvärlden måste hjälpa dem att se att det finns andra vägar. Du behöver din sömn för att vara ett bra stöd för din kompis.

Jämförande undersökning har kunnat konstatera att sömnbrist hos unga även ökar risken för psykisk ohälsa i vuxen ålder. Hur ska man då komma till rätta med om man hamnat i en ond cirkel av för mycket mediekonsumtion och för lite sömn?

– När ungdomarna kommer till mig som skolsköterska så tar jag upp sådant som regelbundna vanor och tillgång till dagsljus. Och att det handlar om att göra ett medvetet val, avslutar Pernilla Garmy.

Text: ANNA-MI WENDEL

Läs om ungdomarnas egna sömntips i spalten till höger!