Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sommarläsning – och lyssning – på Vetenskap & hälsa

2017-07-03

Nu tar redaktionen sommarledigt och återkommer igen den 7 augusti. Vi önskar alla våra läsare en riktigt skön sommar och bjuder på ett par läs- och lyssningstips!


Tema: Hälsolarm och risker

Foto: Colourbox

Det sägs att inget är oss så kärt som vår egen hälsa. Inte undra på att vi har lätt för att suga i oss information om risker och hälsolarm, oavsett om de är väl underbyggda eller inte. Samtidigt forskas det fram ny kunskap som forskarvärlden har i uppdrag att dela med sig av till oss medborgare. Desto viktigare blir det att lära oss ett bra förhållningssätt till medias riskrapportering och att kunna skilja mellan väl underbyggd fakta och tomma hälsolarm.

I det här temat fokuserar vi på hälsolarm och riskrapportering. Du kommer att kunna läsa om medias viktiga roll i den ibland svårbegripliga hälsorinken, om utmaningarna med epidemiologi, om hur viktigt – och svårt – det är att tolka en del forskningsresultat.

ARTIKLAR I SERIEN:

Alla dessa hälsolarm

Risken att bli sjuk

Trend, effekt eller slump?

Hur bra är vi på att fatta vardagsbeslut?

Risker som stigmatiserar


Lyssna på poddar om forskning

Varför blir vi mer allergiska? Vad händer när språket inte utvecklas som det borde? Vilka strategier tänker sig forskarna för att bekämpa sjukdomsalstrande bakterier? I vår poddserie kan du lyssna på intervjuer med forskare inom olika områden som rör vår hälsa.

Alla 22 poddavsnitt hittar du här.

Johan Malm berättar om var forskningen står idag vad gäller sambanden mellan D-vitamin och olika cancerformer och Mona Landin-Olsson förklarar vad man vet om sambanden mellan solvanor, D-vitamin och risken att insjukna i diabetes.

Virvlar blodet snabbare hos en vältränad person? Kan vi motverka musklernas åldrande genom träning? Och påverkar träningen vårt immunsystem? Katarina Ehrenborg och Ola Hansson, båda forskare vid Lunds universitet, berättar mer.


Tips: ny poddserie från Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus publicerade i förra veckan det första avsnittet i poddserien ”Vi följer livet”. I serien får vi ta del av patienters och närståendes upplevelser av kring olika sjukdomar och behandling. De första tre avsnitten handlar om medfödda sjukdomar och missbildningar hos barn. Du kan lyssna på avsnitten här.

Tarmmissbildning och smärta hos barn – en förälders berättelse

Att leva med medfödda missbildningar

Patientorganisationers och sociala mediers betydelse