Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Snabbare ”fingeravtryck” från bakterier

2015-06-08

masspektroskopi

I nära hundra år har odling av bakterier varit den metod som använts på kliniska laboratorier för att avgöra vad som orsakar en infektion. Nu har en nygammal metod gjort sitt intåg och revolutionerat analyserna – masspektrometri.

Metoden har tidigare använts för kemiska analyser men är numera rutin även inom den mikrobiologiska diagnostiken.

Vid masspektrometri överförs proven till gasform och får därefter passera ett kraftigt magnetfält. Genom behandlingen sönderdelas provet i mindre delar. Storleken och laddningen på molekylerna i provet ger ett unikt mönster med toppar och dalar i likhet med ett fingeravtryck.

Kristian-Riesbeck
Professor Kristian Riesbeck. Foto: Roger Lundholm

– Vi diagnosticerar numera rutinmässigt de flesta bakteriearter direkt från blododlingar med hjälp av en metod som kallas MALDI-TOF*, säger professor Kristian Riesbeck vid Lunds universitet och Klinisk Mikrobiologi som är en del av Medicinsk service inom Region Skåne.

– På sikt kommer den här metoden sannolikt att kunna användas för att också snabbt konfirmera antibiotikaresistens, t.ex. ESBL.

I sin forskning har Kristian Riesbeck och hans kollegor nyligen kunnat visa att med en snabb metod baserad på MALDI-TOF kunde de skilja ut Haemophilus influenzae-bakterier typ b från bakterier som inte hade någon skyddande kapsel runt sig. Ofta är det just kapseln som avgör om bakterien orsakar allvarlig sjukdom eller inte.

På bara några minuter kan vi nu göra det som tidigare har tagit oss flera timmar, säger Kristian Riesbeck.

*Matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight (MALDI-TOF) är en form av masspektrometri som är särskilt anpassad för biologiska prover.

Text: NINA NORDH