Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Snabbare återhämtning efter cancerbehandling

2011-02-02
Promenad
Foto: Dreamstime

Bättre livskvalitet för patienterna. Minskad sjukskrivning och snabbare återgång till arbetet. Mindre ångest och depression. Det är några resultat av ett projekt vid onkologiska kliniken i Malmö.

– Ett 50-tal patienter kommer att delta i projektet innan det är färdigt, berättar projektledare Solvay Sandberg. De inkluderas i grupper om fem till sju patienter. Patienterna fångas upp när de är i slutfasen av den medicinska behandlingen, förklarar den andra projektledaren Pernilla Arvidsson.

Projektet är ett samarbete mellan kliniken, Lydiagården och Försäkringskassan. Det sträcker sig över nio veckor där det ingår en vecka på Lydiagården.

– Ett sådant direkt samarbete mellan onkologisk klinik och försäkringskassa har aldrig tidigare skett, berättar vårdchef Madelaine Petersson.

Varje grupp patienter har träffats flera gånger i veckan för att få livskraft, livskvalitet och aktivitet i LOA (Livskraft Och Aktivitet). Samtalsgrupp, stavgång, bassängträning, yoga och skapande aktivitet har stått på programmet.

Utvärderingen efter programmet har visat att det patienterna värdesätter mest är att få träffa andra. Rehabiliteringsmötet med Försäkringskassan leder till en plan för återgång i arbete. Detta skapar också en trygghet för patienten och minskar ångesten.

Sjukskrivningen sjönk under projektet, dock är detta resultat ännu svårmätt. En forskare från Malmö högskola följer samverkan mellan de olika parterna.

Nu diskuteras hur man ska arbeta efter LOA. Målet är att hela kliniken involveras. Vanligen har cancerpatienter svårt att komma tillbaka till arbetslivet efter avslutad lyckad cancerbehandling. De som deltog i LOA kommer snabbare in i yrkeslivet igen.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne, nr 7/2010.