Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Smart bedövning hjälper diabetesfot att få bättre känsel

2010-05-26

Bedövningssalvan har tidigare använts för att öka handens känsel. Men den tycks fungera lika bra för fötterna. När 37 personer med diabetes fick Emla-salva på underbenet ökade deras känsel i foten.

– Grundidén är att blockera känseln från en kroppsdel. Då tar andra närliggande delar av kroppen över utrymmet i hjärnan och kan därigenom få bättre känsel, berättar professor Göran Lundborg.

Test av bedövningssalva på benet
Birgitta Rosén, Göran Lundborg, Lars Dahlin och Anders Björkman testar bedövningssalvan på en av de 37 patienterna i studien. Foto: Roger Lundholm

I det aktuella fallet expanderar tillfälligt fotens utrymme på underbenets bekostnad. Det är handkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö som upptäckt att diabetiker får bättre känsel i fotsulan om underbenet ovan fotleden bedövats med salvan Emla. Det har testats på 37 diabetiker.

– Salvan trimmar hjärnan så att icke-känsel i fotsulan övergår i skyddskänsel, förklarar specialistläkaren Anders Björkman.

Vidareutveckling av teknik för handskadade

Teamet på handkirurgiska kliniken har byggt vidare på den användning salvan för närvarande har vid kliniken. Om underarmen bedövas skapas större utrymme i personens hjärna för handen. Därmed får handen bättre känsel.

– Effekten av salvan på benet sitter kvar i fotsulorna under minst ett dygn säger arbetsterapeut och docent Birgitta Rosén. Den kan minska risken för diabetiker att drabbas av sår i foten.

Minska risken för sår och infektioner i fötter

Diabetiker har ofta kraftigt försämrad känsel i sina fötter. Det ger upphov till små sår som kan bli stora skador och i värsta fall leda till amputationer.

2007 konstaterade man vid endokrinologiska kliniken vid dåvarande Universitetssjukhuset MAS att en amputerad diabetiker kostade 570 000 kronor i vård och behandling.

En teori som teamet vid Skånes universitetssjukhus har – och som har påvisats i händerna – är att upprepad behandling under en period och sedan med påfyllningdoser som blir allt glesare kan hjälpa hjärnan att omprogrammeras till konstant bättre känsel i fötterna.

Närmast önskar man en klinisk patientstudie över lång tid.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne, nr 3/2010.