Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Småbarnstiden en tuff period

2016-06-01
30187667
Foto: Matton

De sexuella villkoren förändras när barnen kommer. För par som har svårt att bli gravida äger den förändringen rum redan innan barnet blivit till. För att klara den stora omställningen är parets förmåga till kommunikation och närhet avgörande.

Att bli förälder är en stor livsomställning. Förutsättningarna för den enskilde individen förändras, liksom villkoren för paret och samlivet.

– Det är vanligt att den sexuella lusten sviktar under småbarnsåren. Jag möter många småbarnsföräldrar som söker för just nedsatt lust, säger Eva Elmerstig, klinisk sexolog och forskare vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola.

Inte tid över för varandra

Den sexuella lusten påverkas av många saker, bland annat trötthet och sömnbrist. Många småbarnsföräldrar har ett tufft vardagsliv. De arbetar, tar hand om barn på nätterna, skjutsar till aktiviteter, renoverar hus, tränar och träffar vänner. Som par har många mycket begränsad tid över för varandra och då kan sexlivet bli lidande.

Ibland måste man acceptera att sexualiteten får mindre utrymme under en period, det viktiga är att kommunicera med varandra så att man behåller närheten. Annars är risken stor att problem uppstår på sikt om man distanserar sig. Eva Elmerstig konstaterar att småbarnsåren är en sårbar tid och att många par separerar under denna period.

– Behåller man närheten i relationen, brukar den sexuella lusten komma tillbaka.

Nya villkor för par som har svårt att bli gravida

För par som har svårt att bli gravida ändras de sexuella villkoren redan innan barnet blivit till. – Många vittnar om att den sexuella lusten försvinner successivt när de försöker bli gravida, berättar Eva Elmerstig som tillsammans med Ulrika Lundin, sexolog och socionom vid Familjerätten i Jönköping, nyligen publicerat en studie om hur sexualiteten påverkas av ofrivillig barnlöshet.

Studien visar att sexlivet för många par upplevs som problematiskt. – Par som har haft ett rikt och tillfredsställande samliv konstaterar att sexlivet blivit tekniskt och mekaniskt. Plötsligt handlar det bara om barnalstring, sexuell lust och njutning har blivit sekundärt. Männen känner krav på att de ska få erektion och utlösning vid givna klockslag medan kvinnorna känner sig förvandlade till behållare. – Paret riskerar att få bestående sexuella problem om de inte gör något åt situationen.

Vården bör prata om sex

Eva Elmerstig menar att det är viktigt att vården pratar om sexualitet när par söker för ofrivillig barnlöshet. – Det är enklare att förhindra problem om man tidigt förstår att de sexuella villkoren förändras. Samtalet i sig kan även ha positiv påverkan då paret får en chans att ventilera eventuella problem. Det kan också handla om tips hur man hanterar situationen, till exempel att man kopplar bort det där med barnalstrande när det inte är ägglossning.

Text: CHARLOTTE LÖNDAHL BECHMANN