Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skuldersmärta vanligt efter stroke vid nedsatt rörelseförmåga i armen

2013-12-05

Stroke är i Sverige den främsta orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna. Hos personer med kvarstående nedsatt rörelseförmåga i armen efter stroke, drabbas 50-80% av skuldersmärta inom de första månaderna efter insjuknandet. I en ny avhandling från Lunds universitet visar en av studierna att smärtan är relaterad till axelns rörelseförmåga.

– Svaghet i vänster kroppshalva, frekvent smärta och nedsatt ledrörlighet i axeln är faktorer som är associerade med att skuldersmärtan blir långvarig, säger Ingrid Lindgren, sjukgymnast och doktorand vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

I mötet med en strokepatient måste vårdpersonalen ha extra uppmärksamhet på dem som riskerar att drabbas av skuldersmärta. Det räcker inte att fråga efter hur ont personen har, utan även kartlägga smärtans frekvens och karaktär för att kunna ge ett bättre omhändertagande menar Ingrid Lindgren.

I forskningsprojektet undersökte man även känselns betydelse för skuldersmärta. Personer som insjuknat i stroke reagerade senare på stimuli som temperatur, tryck och stick och hade i större utsträckning extremt höga eller låga värden jämfört med personerna som inte haft stroke. Detta tyder på att förändrad känsel är vanligt efter stroke, men att det inte är en bidragande orsak till skuldersmärtan.

– Nu är det viktigt att gå vidare med studier som syftar till att förebygga och behandla skuldersmärta efter stroke, avslutar Ingrid Lindgren

 Text: ÅSA HANSDOTTER