Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skruvar fäster tänder bäst

2018-09-18

Miniskruvar fungerar utmärkt vid tandreglering men behandlingen blir dyrare. Det konstaterar tandläkaren Niels Ganzer som nu disputerar vid Malmö universitet.
— Av kostnadsskäl kan det inte bli en standardbehandling, men när det verkligen behövs är det en utmärkt åtgärd, säger Niels Ganzer. 

 

Vid så kallad trångställning har tänderna för lite plats i käken. När det behövs tar man ofta bort två-fyra tänder för att skapa mer utrymme åt de övriga. Problemet är att alla kvarvarande tänder vill till den nya luckan. Risken är alltså att platsen fylls innan tandläkaren hinner utföra behandlingen och jämna ut förhållandet mellan tänderna.

För att motverka detta behöver man förankra kindtänderna, vilket kan göras på olika sätt: ett väldigt enkelt och praktiskt sätt är att med en ståltråd fästa ihop flera kindtänder till ett så kallat molarblock. Ett molarblock används ofta av tandläkare, men det saknas bevis för metodens effektivitet.

Niels Ganzer

En alternativ behandling är att förstärka förankringen med miniskruvar som fäster i käkbenet. Niels Ganzer beskriver tekniken som lovande, men det finns lite information om hur patienter upplever behandlingen och hur kostnadseffektiv den är.

Omfattar 80 tonåringar

Behandling med tandställning tar många gånger två år, varav miniskruvarna sitter i cirka åtta månader.
I avhandlingen har Niels Ganzer jämfört förankringsmetoderna miniskruvar och molarblock.  Studien omfattar 80 tonåringar som delades in i två grupper.

— Det har gjorts viss forskning men det saknas bevis för hur bra miniskruvar håller. Jag ville veta hur det känns, hur de funkar och hur mycket det kostar, säger Niels Ganzer.

Bäst förankring

Jämfört med att dra ut tänder så orsakade det låg smärta och obehag att få skruvarna monterade i käkbenet. Funktionen visade sig också vara väldigt bra. Miniskruvarna förankrade tänderna väldigt väl i käkbenet och var överlägset molarblock.
Däremot visade sig minskruvarna vara dyrare än konventionella system då man använder andra tänder som förankringsplats.

— Resurserna är givna. Kommer en ny behandling som visar sig vara dyrare blir konsekvensen att det är något annat man inte kan göra istället. Skulle miniskruvar vara standardbehandling innebär det, sett till dagens resurser, att var sjätte patient inte kan behandlas, säger Niels Ganzer.

Cirka 20 000 barn per årgång behöver någon form av tandreglering hos specialisttandläkare. Cirka hälften av dessa har ett bettfel där förankringen behöver förstärkas.

— Tänderna behöver inte alltid vara helt stilla vid tandreglering, men när förankringsbehovet är särskilt stort, då är skruvarna bäst. Då får man räkna med att det kostar lite mer i de fallen, sammanfattar Niels Ganzer.

Text: Magnus Jando

Artikeln är tidigare publicerad av Malmö universitet