Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skolmiljön är viktig!

2014-06-09
klassrum
Foto: Colourbox

Skolmiljön riskerar att utsätta våra barn och ungdomar för allergirisker. Slarvas det med städningen eller görs misstag i skolköket när mat ska serveras till allergiker kan det få allvarliga konsekvenser.

Therese Sterner
Therese Sterner. Foto: Roger Lundholm

– Därför är vi ofta ute och träffar skolkökspersonal, berättar Therese Sterner som är samordnande allergisjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus. Vi håller utbildningar och är med som stöd vid allergironder, som är en form av skyddsrond för skolelever. Arbetsmiljöreglerna gäller ju även för barn och ungdomar i grundskolan och uppåt.

De samordnande allergisjuksköterskorna, eller allergikonsulenter som de ofta kallas, fungerar som en länk mellan patienten och samhället. På senare år har kraftiga neddragningar gjorts när det gäller antalet allergikonsulenter och nu är de bara tio i hela landet. Något som nu börjar märkas, berättar Therese Sterner.

– Vi har sett en ökning i antalet incidenter i skolmatsalarna till exempel. Det gäller att få stopp på den utvecklingen eftersom ett misstag kan vara livshotande för den med svår matallergi. Kunskapen behöver hela tiden hållas aktuell.

Text: NINA NORDH

Läs mer om allergikonsulenternas arbete i artikeln: Allergikonsulenter hjälper till att minska allergirisker