Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Så påverkas huden av lösningsmedel

2017-01-13

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en metod som gör det möjligt att se hur enskilda molekyler i hudkrämer, läkemedelssalvor och rengöringsprodukter påverkar och växelverkar med hudens egna molekyler.

I studien har forskarna vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund valt att undersöka hur molekyler som tillförs huden genom olika vätskor och krämer påverkar huden, men också hur de påverkas av att vara inuti huden.

hudkräm
Resultaten från Lunds universitet visar hur molekyler i exempelvis hudlotion påverkar hudens egna molekyler. Det kan få betydelse för utveckling av såväl läkemedel som kosmetik och hygienprodukter. Foto: Colourbox

Studerade hur hudens molekyler förändrades

Det är bara en liten del av hudens molekyler som är i flytande form. Dessa rörliga molekyler är emellertid viktiga eftersom de bestämmer många av hudens egenskaper, såsom elasticitet och barriärfunktion. Genom att använda en typ av fastfas NMR (nuclear magnetic resonance) har forskarna lyckats upptäcka förändringar i dessa molekyler när de växelverkar med molekyler från olika lösningsmedel. På motsvarande sätt kan forskarna också se hur de tillsatta molekylerna påverkas av hudens egna molekyler.

– Det här har inte gjorts tidigare. Våra resultat kompletterar andra studier som har mätt hur molekyler penetrerar huden under olika förhållanden. Vårt bidrag nu är att vi ökar förståelsen för hur molekyler, tillsatta och hudegna, påverkas av, och växelverkar med, varandra, säger Emma Sparr, professor vid kemiska institutionen i Lund.

Påverka och reglera hudens egenskaper

Resultaten kan få användning inom olika områden där produkter kommer i kontakt med huden. Det kan röra sig om hygien, kosmetik och läkemedel. En läkemedelssalva måste kunna transportera aktiva molekyler genom huden, en hudkräm kan syfta till att göra huden mjukare och mer följsam, medan en alkotvätt inte bör påverka hudens egenskaper.

– Ökad förståelse för molekylära mekanismer gör att vi på ett mer effektivt sätt kan påverka och reglera hudens egenskaper, säger Emma Sparr.

Artikeln är tidigare publicerad vid Lunds universitets hemsida.