Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Risk för fetma kan minskas

2013-07-29

Personer med medfödd ökad risk för fetma skulle kunna minska sin risk genom att utöva fysisk aktivitet en timme om dagen, visar en studie från Lunds universitets Diabetescentrum.

Forskarna har upprepat en tidigare brittisk studie men nu med ett betydligt större antal deltagare. De kan därigenom statistiskt säkerställa resultaten som bland annat slog fast att hög fysisk aktivitet minskar risken för fetma hos personer med tolv bestämda riskmarkörer. I den nya studien kunde forskarna även bekräfta att en specifik gen, kallad FTO, påverkas av fysisk aktivitet.

– Vi upptäckte också en ny interaktion mellan en annan gen, SEC16B, och fysisk aktivitet som inte tidigare påvisats, säger professor Paul Franks, ansvarig för artikeln som publiceras i tidskriften ”PLOS Genetics”.

Större antal deltagare

I studien ingick drygt 100 000 personer av europeisk härkomst som konstaterats ha de tolv riskmarkörerna (jämfört med 20 000 vuxna britter i den tidigare studien). Deltagarna fick själva uppskatta mängden motion i frågeformulär.

– Våra fynd tyder också på att det är bättre att fokusera på ett färre antal studier, men med fler individer och standardiserade metoder, än att jämka samman flera olika mindre studier med olika variabler vilket är vanligt i sådana här sammanhang, säger Paul Franks som hoppas deras utformning kan tjäna som modell för framtida analyser.

Genom ny teknik kan man analysera en människas hela arvsmassa och avläsa gener och olika markörer som medför en ökad risk för olika sjukdomar såsom fetma, diabetes och cancer.

Forskarna ska nu följa upp resultaten i nya studier som omfattar ett ännu större antal gener.

– Vi ska också använda oss av nya sätt för att upptäcka nya interaktioner i den mänskliga arvsmassan, säger Paul Franks.

Text: Sara Liedholm

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 26 juli 2013