Paul Franks: Gener, livsstil och diabetes

Share |

Uppskattningsvis 300 miljoner människor runt om i världen lider av typ 2-diabetes. Sjukdomen är vanligast bland vuxna, men under senare år diagnostiseras den allt oftare även bland barn och ungdomar.

Kroppens oförmåga att producera tillräckligt med insulin för att transportera glukos från blodet till kroppens celler är orsaken bakom diabetes. Allt för höga blodsockervärden kan orsaka skador på hjärta, lever, njurar och ögon samt på nervsystemet i armar och ben.

insulin

Insulin. Foto: Dreamstime

Personer vars diabetes inte behandlas korrekt riskerar att drabbas av akut organsvikt, kan tvingas amputera armar eller ben, eller riskerar att dö för tidigt av hjärt- och kärlsjukdomar. Brist på motion, dålig kost och fetma är vanliga i-landsfenomen och är de främsta orsakerna till den globala ökningen av typ 2-diabetes.

Kliniska studier har visat att viktminskning som uppnås genom motion och kostförändringar kan minska risken för diabetes väsentligt. Denna typ av viktminskning fungerar dock inte för alla. Hos vissa personer ses tydliga förändringar i riskfaktorerna medan vi hos andra inte märker några större förändringar, och dessa individer drabbas i slutänden ändå av sjukdomen.

DNA

DNA. Bild: Wikimedia Commons

Min forskningsgrupp undersöker vad det är som gör att vissa individer har en större benägenhet att utveckla diabetes än andra. Vi arbetar även med att kartlägga de biologiska mekanismerna bakom den effekt som förebyggande åtgärder mot diabetes kan ha på olika individer.

För att åstadkomma detta undersöker vi samspelet mellan genetiska varianter och livsstil (t.ex. kost och motion) i testgrupper som ibland uppgår till hundratusentals individer. Vi utför även kliniska försök med diabetesprevention.

Målsättningen är att identifiera de biologiska markörer som bestämmer vem som löper störst risk att drabbas av diabetes och vem som är mest respektive minst mottaglig för förebyggande åtgärder. Vi hoppas att den kunskap vi erhåller i framtiden kan tillämpas i praktiken för att förebygga diabetes.

Text: PAUL FRANKS

Från broschyren ”Professorsinstallation 18 mars 2011″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.

En kommentar till “Paul Franks: Gener, livsstil och diabetes”

 1. Yrkespatienten skriver:

  Det pratas mycket om livsstil och motion, och det är väl inget fel i det, då man de facto mår bättre. Men varför pratar ingen om stress, som t.ex.gör att blodsockret inte sjunker vid fysisk aktivitet.

  Skapar kedjan: Höjt Blodsocker skapar begynnande insulinrasistens – metabola syndromet – oxidativ stress – fria radikaler – 200 st olika sjukdomar (diabetes och cancer) – utslagning av HPA-axeln – Oment fett, (endokrint organ) inflammation , vilket i slutändan leder till utslagning av IRS.

  Det finns i detta land 1 000 000 som inte kan hantera sitt blodsocker, icke diabetiker. Alla dessa kan inte ha felaktig matregim.

  Har stressfaktorn hamnat helt utanför ”livsstilen”? Vilka proteiner är direkt knutna till stress, typ TPH-2?

  Är det inte så, att det är insulinresistens som förändrar det metabola syndromet?

  Stress skapar förhöjt likvor tryck etc. Påverkar hypofys negativt. Hypotalamus?

  Är det inte dags att lägga orsakerna till diabetes-syndromet under stress-syndromet?

  Dessutom är väl fetma en kronisk sjukdom, då något annat, mig veterligt, inte är evidens baserat (ej matmissbruk).

  Är det inte dags att man slutar skuld belägga människor och därigenom bara skapa stress?

  MVH
  Yrkespatienten

 Paul Franks

Paul Franks är professor i genetisk epidemiologi vid Lund University Diabetes Centre i Malmö och adjungerad professor i näringslära vid Harvard School of Public Health.

Han forskar om varför vissa individer har en större benägenhet att utveckla diabetes än andra - om det beror på genetiska faktorer eller annat. (Foto: Julie Littlefield)

Vetenskaplig information

Genetic and Molecular Epidemiology, Lunds universitets diabetes centrum LUDC

Paul Franks hemsida vid Harvard School of Public Health

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom
Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många

Vad forskar du om?