Typ 2 diabetes inte en sjukdom utan flera

Share |

Mycket talar för att diabetes typ 2 inte är en sjukdom utan snarare ett flertal olika. I en av Europas största satsningar någonsin på diabetesforskning ska Lunds universitet fördjupa kunskapen kring diabetes typ 2.

Satsningen, som bär namnet DIRECT, har en budget på 45 miljoner Euro, cirka 400 miljoner kronor, och kommer att pågå i sju år. Lunds universitet står för ungefär en femtedel av budgeten och är en av 25 deltagare från 9 länder.

Universitetet ska söka efter tidiga indikatorer på utveckling av diabetes typ 2. Det handlar då om olika undertyper, eftersom forskarna tror att det döljer sig flera sjukdomar bakom beteckningen.

Samma behandling – olika effekt

 – Patienter med diabetes typ 2-diagnos svarar olika på samma behandling, vilket talar för att det finns skillnader inom diabetes typ 2. Därför finns ett stort behov av mer individuellt anpassade behandlingsformer än dagens, säger Paul Franks, professor och ansvarig för Lunds universitets deltagande i projektet.

Studera olika stadier

Bland annat ska nya testcentrum och befolkningsstudier byggas upp på olika platser i Europa. Prover ska där återkommande tas under tre års tid på personer i olika stadier av diabetes typ 2, för att forskarna ska kunna följa sjukdomens utveckling. Proverna blir underlag till två studier med totalt ca 4 000 deltagare, varav den ena bland annat kommer att involvera patienter från Skåne, som tidigare deltagit den s.k. ANDiS-studien.

På väg in i sjukdomen

– De skånska patienterna ingår i en studie där vi ska undersöka totalt 1 000 personer med nyligen konstaterad diabetes typ 2. Patienterna är på väg in i sjukdomen men har ännu inte hunnit påverkas i så stor omfattning. Det är en viktig grupp som hittills inte är tillräckligt väl belyst i forskningen. Genom förbättrade och mer omfattande provtagningar med modern teknik så hoppas vi på nya fynd, säger Paul Franks.

Labprover, magnetkamera, livsstil

Förutom mer traditionella provtagningar av blod, urin och avföring så kommer studierna i DIRECT att ha möjlighet till bl.a. undersökning av lever och bukspottkörtel med magnetkamera. Undersökning av livsstil sker bl.a. med fokus diet och mätning av fysisk aktivitet med ett särskilt 3D-instrument.

Individuellt anpassade behandlingar

Provtagningarna planeras att starta efter sommaren och därefter pågå under tre år. Resultaten levereras sedan till andra projektdeltagare, med målet att utveckla individuellt anpassade behandlingar och mediciner för olika undergrupper av diabetes typ 2-patienter.

Diabetes typ 2 är en av de snabbast ökande sjukdomarna i världen. Ca 285 miljoner människor beräknas lida av diabetes typ 2 och siffran väntas stiga till närmare 440 miljoner år 2030.

Vid Lunds universitet genomförs arbetet vid Lund University Diabetes Centre som bildades 2006 under ledning av Leif Groop, som även han kommer att vara engagerad i DIRECT.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Paul Franks

Paul Franks, professor och ansvarig för Lunds universitets deltagande i projektet. 

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

 Gener, livsstil och diabetes

Diabetesportalen

Vetenskaplig information

Lund University Diabetes Centre

FAKTA: DIRECT

DIRECT (DIabets REsearCh for Patient straTification) ett projekt med fokus på att utveckla kunskapen kring och behandlingen av diabetes typ 2. 25 partner från 9 europeiska länder deltar, varav 21 är akademiska institutioner. I Skandinavien deltar förutom Lunds universitet även Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Köpenhamns universitet, Danmarks tekniske universitet i Lyngby och Novo Nordisk A/S i Bagsværd. Projektet pågår i sju år och har en budget på 45 miljoner Euro. Projektet är medfinansierat av EU. Mer om DIRECT.

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?