Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Reumatiker behöver vaccinera sig oftare mot pneumokocker

2011-12-12
vaccination
Foto: Roger Lundholm

Patienter som behandlas med cellgift eller biologiska medel mot ledgångsreumatism och inflammatorisk ryggsjukdom svarar inte lika bra på vaccin mot pneumokocker som friska individer.

Det har forskare i Lund och Malmö konstaterat i en pågående studie med 560 patienter.

Färre vaccinerar sig

Studien visade också att patienter med reumatism inte vaccinerar sig i samma utsträckning som andra grupper i samhället. Endast 10 procent av dem som deltog i studien hade vid något tillfälle tidigare i livet vaccinerat sig mot pneumokocker, som bland annat kan orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och öroninflammation.

– Många tycks tro att vaccinet kan påverka deras sjukdom negativt eller att de inte alls skulle svara på det. Men så är det inte. Vissa patienter har heller inte fått information om att de behöver vaccineras, säger Meliha C Kapetanovic, forskare i reumatologiska sjukdomar vid Lunds universitet.

Meliha C Kapetanovic
– Även om de här patienterna svarar sämre på vaccin mot pneumokocker jämfört med friska individer, är vinsten större med att vaccinera sig och förebygga sjukdomar som lunginflammation och hjärnhinneinflammation än att låta bli, menar Meliha C Kapetanovic.

Inte sett negativa effekter

– I studien ser vi dessutom att vaccinet inte gett några negativa effekter på de här patienternas sjukdom. De har med andra ord inte blivit sjukare av att ta vaccinet.

Forskarna såg framför allt att de patienter som får små doser av cellgift (methotrexate) eller behandlas med biologiska medel, så kallade TNF-hämmare, mot sin reumatiska sjukdom, svarade sämre på vaccinet jämfört med de patienter som inte behandlas med cellgift.

Vid en studie för fem år sedan fick forskarna liknande resultat.

Ny vaccination behövs tidigare än hos friska

– Vi använde den här gången ett vaccin som starkare stimulerar immunförvaret för att även patienter som tar cellgift eller biologiska medel om möjligt skulle svara bättre på det och därmed få ett bättre skydd.

– Men vi fick ungefär samma svar som i den tidigare studien, så det är tydligt att behandling med cellgift påverkar vaccinationssvaret och att skyddet mot infektioner inte varar lika länge som hos friska. Därför kan de här patienterna behöva vaccineras på nytt, tidigare än fem år efter första vaccinationen, säger Meliha C Kapetanovic.

– Alla som är fyllda 65 år och de yngre än 65 år som tillhör någon riskgrupp bör vaccinera sig, både mot pneumokocker och mot den årliga influensan.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Nyhet från Lunds universitet 9 december 2011