Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Proteinet som hjälper malignt melanom på traven

2011-12-15

Malignt melanom är en av de cancertyper som ökar mest i Sverige. En av flera kuggar som skapar förutsättningar för den aggressiva tumören är ett protein med beteckningen Wnt5a.

Elin Ekström, doktorand vid Lunds universitets institution för laboratoriemedicin i Malmö, har i en ny avhandling undersökt hur Wnt5a fungerar i samband med malignt melanom.

Wnt-proteinerna är viktiga för funktionen i olika celltyper och har stor betydelse för fosterutvecklingen hos människor och djur. Sedan de upptäcktes i slutet av 1970-talet har de varit föremål för forskarnas intresse. Wnt har en påverkande funktion i de flesta cancerformer, inte minst i samband med tjocktarmscancer. När det gäller malignt melanom spelar Wnt en viktig roll, men inte så stor att de på egen hand

orsakar cancern, berättar Elin Ekström.

Elin Ekström
Elin Ekström forskar kring hudcancer och disputerar nu på sin avhandling. Här vid spikningsceremonin. Foto: Privat

Hämmande protein nedreglerat

– Kopplingen till hudcancer gjordes i början på 2000-talet, men det är ett komplext och komplicerat samband som det behövs mer forskning kring. Det är också en av anledningarna till mitt intresse, säger Elin Ekström.

I avhandlingen har hon koncentrerat sig på proteinet Wnt5a och hur det fungerar som signalväg mellan olika celler. Resultaten visar på nya mekanismer för hur Wnt5a påverkar aggressiviteten och spridningen av malignt melanom.

Bland annat fann hon att Wnt5a har förmågan att skicka signaler som förändrar cellernas metabolism (ämnesomsättning) så att den gynnar tumörceller. Vidare fann hon att ett annat protein som har en hämmande effekt på tumörer, SFRP3, är nedreglerat i tumörerna och att Wnt5a därmed kan öka tumörspridningen genom att aktivera sin signalering okontrollerat.

Till New York för postdok-tjänst

Wnt5a visade sig också ha förmågan att frigöra två andra proteiner med signalförmåga som sedan tidigare är kopplade till dålig patientprognos för malignt melanom. Dessa finns färdigproducerade i cellerna, men utsöndras normalt inte.

– Wnt5a har en mångfacetterad funktion i samband med malignt melanom och att det behövs en ökad förståelse av dessa processer för att kunna utveckla nya behandlingar mot malignt melanom, sammanfattar Elin Ekström.

Efter disputationen väntar en postdoktor-tjänst i New York vid Memorial Sloan–Kettering Cancer Center. Elin Ekström kommer där att forska kring cellers rörelsemönster, cellmigration.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Ett pressmeddelande från Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin Malmö