Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Samband mellan läskintag och prostatacancer

2012-11-26
flaskor med läsk
Foto: Colourbox

En ny studie från Lunds universitet visar på ett samband mellan stor konsumtion av läsk eller andra drycker med tillsatt socker och prostatacancer. Men det krävs mer forskning för att kunna slå fast ett orsakssamband, dvs. att konsumtionen av läsk m.m. verkligen är det bakomliggande skälet till att personerna insjuknade.

– Hos de män som drack mycket läsk eller andra drycker med tillsatt socker såg vi en ökad risk för prostatacancer med ungefär 40 procent, berättar Isabel Drake, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.

Mer forskning behövs

Isabel Drake anser inte att resultaten i nuläget föranleder särskilda kostråd till bredare grupper av män. Det krävs först mer kunskap och ett fastställande av orsakssamband, dvs. att konsumtionen av läsk m.m. verkligen är det bakomliggande skälet till att personerna insjuknade.

Därtill finns det redan andra hälsorelaterade skäl som talar för att begränsa intaget av läsk, bullar och kakor.

Sambandet trädde fram när forskarna granskade män som diagnosticeras med prostatacancer efter att ha uppvisat symtom på sjukdomen, dvs. ej män som upptäckt cancern genom s.k. PSA-test vid rutinhälsokontroll. I de flesta fall var det allvarligare former av prostatacancer som kräver behandling.

I genomsnitt hade de som drack mycket sötade drycker ett intag på ungefär motsvarande en 33 centilitersburk/flaska varje dag.

– Med tanke på att läskkonsumtionen ökat kraftigt över tid finns det goda skäl att fortsätta och fördjupa studierna, säger Isabel Drake.

Kolhydratrika livsmedel

Fyndet ingick i en vetenskaplig studie där relationen mellan prostatacancer och intag av kolhydratrika livsmedel studerades. Ett brett urval livsmedel undersöktes, alltifrån raffinerade och sockerrika produkter till fiberrika livsmedel med fullkorn. Inget samband med fiber/fullkorn eller totalt kolhydratintag upptäcktes.

Förutom kopplingen till läsk och andra drycker med tillsatt socker hade även män som åt mycket sötade frukostflingor, bullar, kakor samt ris och pasta förhöjd risk för prostatacancer. Här konstaterades samband även bland de män som upptäckt cancern efter PSA-test. Män som åt dessa livsmedel insjuknade företrädesvis i mildare varianter av prostatacancer, som oftast inte behöver behandlas.

Samband kost och gener?

Underlaget till forskningen utgörs av drygt 8 000 män från Malmö i åldern 45-73 år, som deltagit i befolkningsstudien Malmö Kost Cancer. Bl.a. har de genomgått medicinska undersökningar och fört kostdagbok.

– I framtida projekt planerar vi att undersöka möjliga samband mellan kost och gener. Mer kunskap om och hur kost och gener samverkar i utvecklingen av prostatacancer skulle kunna öppna dörren för riktade kostråd till vissa högriskgrupper, säger Isabel Drake.

Tidigare studier från andra forskare har bl.a. visat att män som utvandrat från Kina och Japan till USA i högre grad drabbats av prostatacancer än jämnåriga i hemländerna, vilket indikerar att kosten eller andra ändringar i livsstilen kan ha betydelse.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Pressmeddelande från Lunds universitet 26 november 2012