Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PODD: Pendlingens pris

2016-11-09

Att pendla ger tillgång till en större arbetsmarknad och andra bostadsmöjligheter än man kan få utan att pendla. Men pendlingen har också nackdelar, som inte uppmärksammats lika mycket. Vad gör resorna till exempel för vår hälsa och välmående?

Detta har studerats av Kristina Jakobsson, professor vid Göteborgs universitet och forskare vid Lunds universitet, och Kristoffer Mattisson, lundaforskare som snart disputerar på en avhandling om pendling och hälsa.

– Vi har kunnat visa att de som pendlar till fots eller per cykel mår bättre än de som pendlar med bil eller kollektivtrafik. De senare har sämre sömn och högre sjukskrivningssiffror, säger de båda forskarna.

Besvären i trafiken ser dock lite olika ut beroende på om man åker kollektivt eller kör bil.

– Kollektivtrafikens problem är tidspassningen, där försenade tåg och bussar kan upplevas som mycket stressande. För den som kör bil är det bilköer som stressar, samt andra förares beteenden och det faktum att man som förare alltid måste vara alert och koncentrerad, säger Kristoffer Mattisson som också är miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin Syd vid Region Skåne.

Ett avvikelse från mönstret finns dock: bilpendlare med mer än en timmas pendlingstid mår bättre än de som pendlar kortare tid. Forskarna tror förklaringen är att dessa pendlare tillbringar en stor del av tiden på lugna vägar på landet, och en mindre del av tiden i bilköer i staden.

– De är också en annan grupp socioekonomiskt, säger Kristina Jakobsson.

Hon tillhör Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och har forskat om hur pendlares hälsa påverkats ända sedan år 2000. Då var andelen stressade bilpendlare var störst i sydvästra Skåne. Nu har ”högstressområdet” förflyttat sig till nordvästra Skåne, en förändring som kan ha att göra med att det blivit allt fler som pendlar till och från t.ex. Helsingborg.

– Sådana fakta bör vara viktiga för politiker och planerare, menar Kristina Jakobsson.

I poddintervjun resonerar forskarna också om pendlingens betydelse för familj och lokalsamhälle, om eventuella skillnader mellan kvinnor och män som pendlar, och om pendlarnas matvanor.

Text: INGELA BJÖRCK

Foto: Roger Lundholm