Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PODD: När språket inte flyter

2017-02-08

De allra flesta barn utvecklar sitt språk utan problem, så att de både förstår vad andra säger och själva kan göra sig förstådda. Men ibland hakar utvecklingen upp sig, och då talar man om språkstörning.

– Olika studier har visat att språkstörning finns hos omkring 7 procent av alla barn. Därför kan man räkna med att minst ett barn i varje klass har sådana problem, säger Olof Sandgren, lektor i specialpedagogik vid Malmö högskola.

Begreppet omfattar olika typer av störningar. Det föräldrar och närstående ofta reagerar mest på är när uttalet brister och barnet säger fel på ett eller flera ljud. Detta är dock en sak som ofta går över av sig självt. Om barnet har ett mindre ordförråd än jämnåriga barn, använder ord innehållsmässigt eller grammatiskt fel eller inte förstår samspelet i ett normalt samtal är problemet större.

Man vet idag att språkstörning har en ganska stark ärftlighet, men inget samband med intelligensnivån. Det är inte detsamma som dyslexi – även om språkstörning också kan medföra problem med läsning och skrivning – och det har inte heller något samband med tvåspråkighet.

Tvåspråkighet inget hinder

– Tvåspråkiga barn har normalt sett samma utveckling i båda sina språk som enspråkiga barn, säger Ketty Holmström som är programdirektör på logopedutbildningen vid Lunds universitet.

Detta är dock något som inte alla känner till, exempelvis i skolan.

– Lärarna tror inte sällan att barn med invandrarbakgrund har ett dåligt språk just på grund av sin tvåspråkighet. Därför väntar de ofta alltför länge med att söka hjälp, säger hon.

Ketty Holmström och Olof Sandgren berättar i podden om de milstolpar för språkutvecklingen som barn normalt sett passerar, och vad föräldrar, förskola och skola kan göra när ett barn visar sig ha språkstörning.

Även om mycket kan förbättras genom insatser av bland annat logopeder, så kan en del problem kvarstå även vid vuxen ålder. Detta tas också upp i podden, liksom vad en förälder med en språkstörning kan göra för att hjälpa sitt barn om detta fått samma problem.

Text: INGELA BJÖRCK