Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PODD: Influensa – en sjukdom vi inte kan bli av med

2017-02-22

Vissa virussjukdomar kan framgångsrikt bekämpas med vaccin, som smittkoppor som nu är helt utdöd sjukdom. Men influensa kommer vi att få leva med, eftersom sjukdomen ständigt formar om sig till nya varianter.

– Influensavirus finns även hos fåglar, svin och hästar. Därför kan vi hela tiden råka ut för nya virustyper som utvecklats hos djur. Viruset bollas så att säga fram och tillbaka mellan arterna, och ett vaccin som hjälper mot en viss virustyp hjälper inte mot en annan, säger Stefan Schwartz.

Han är professor i medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet och klinisk mikrobiologi vid Region Skåne, och forskar om influensavirus.

En tredjedel av våra allvarligare och mest långvariga luftvägsinfektioner beror på influensa – på den säsongsinfluensa som kommer varje vinter både till Sverige och till andra länder på norra halvklotet.

Säsongsinfluensan kan vara obehaglig nog, och riskabel framför allt för gamla och svaga personer. Men vad forskare och hälsovårdsmyndigheter framför allt fruktar är en ännu mer sjukdomsframkallande influensa, lik ”spanska sjukan” som gav omkring 50 miljoner dödsfall under åren 1918-20.

Vill förstå varför vissa virus blir extra farliga

Stefan Schwartz forskning är inriktad på att försöka förstå skillnaden mellan ett farligt och ett mer godartat influensavirus. Vad är det som gör att ett visst virus kan leda till döden, medan ett annat bara ger övergående feber, värk och hosta? Hänger det samman med vilka proteiner de olika virusen binder sig till, när de väl kommit in i en mänsklig cell?

Om det går att avgöra vad det är hos ett visst nytt virus som gör viruset extra farligt, så kan smittskyddsmyndigheterna slå larm innan viruset hunnit sprida sig alltför mycket. Och då kanske det går att få fram de miljontals vaccindoser som krävs för att hejda sjukdomen och minska dess dödliga effekter.

Det är vad Stefan Schwartz hoppas bidra till med sin forskning, som han berättar om i poddintervjun. Podden berättar också bl.a. om hur det går att forska om väldigt farliga virus utan smittorisk, och om varför man känner sig så sjuk när man fått influensa.

Text: INGELA BJÖRCK

Virusbild: Dremstime