Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Podd: Epilepsi i nytt ljus

2017-03-08


I veckans poddavsnitt möter vi två epilepsiforskare: Mérab Kokaia som är professor i neurofysiologi vid Lunds universitet och Christine Clementsson, docent vid Lunds universitet och ST-läkare i klinisk neurofysiologi vid Skånes universitetssjukhus.

Det finns runt 100 miljarder nervceller i hjärnan som kommunicerar med varandra med hjälp av elektriska impulser. Ibland blir dessa överaktiva.

– Den normala funktionen i hjärnan fungerar inte som den ska. Man kan likna det vid trafikdårar i hjärnan som helt plötsligt inte följer trafikreglerna utan kör galet, förklarar Christine Clementsson.

Det är en utmaning att diagnosticera epilepsi och Christine Clementsson forskar bland annat för att hitta biomarkörer, ämnen i blodet, som kan avslöja om personen verkligen drabbats av epilepsi. Hon vill även hitta sätt att se om det kommer att inträffa nya anfall.

Även om det finns läkemedel, så blir så många som 30 procent av alla patienter med epilepsi inte hjälpta av de mediciner som finns idag. Några av dessa patienter kan bli hjälpa av kirurgi, men långt ifrån alla.

Blått ljus som styr nervceller

Mérab Kokaia, professor och föreståndare för Epilepsicentrum i Lund, har lyckats styra vissa nervceller från levande hjärnvävnad från människa med blått ljus. Tekniken kallas optogenetik och kortfattat kan man säga att den gör det möjligt att slå på och av de nervceller som triggas vid ett epileptiskt anfall. Forskarna hoppas att detta ska leda till att man på sikt kan rikta in behandlingen på just de delar i hjärnan som drabbas av epileptiska anfall.

–  Det gör det möjligt för oss att selektivt adressera nervceller i hjärnan med hjälp av ljus. Optogenetik gör det också möjligt att studera funktioner i hjärnan, säger Mérab Kokaia.

Text & bild: TOVE SMEDS
Bild nervceller: Colourbox