Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PIL-föreläsning 16 februari – om demenssjukdom

2016-02-15
Unhappy Senior Couple At Home Together
Foto: Colourbox

Vad är demens? Att leva med demens. Att vara anhörig. Aktuell forskning. På tisdag den 16 februari klockan 14-17 anordnar patientforum i Malmö en öppen föreläsning om demenssjukdom. 

Program

 • Kognitiv sjukdom eller demens. Vad är det och vad kan vi ge för behandling? (14.00)
  Åsa Wallin, verksamhetschef, överläkare, VE Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus.
 • Hur är det att leva med demenssjukdom? – Ett patientperspektiv. (14.40)
  Tommy och Margareta samt Heida Ivarsdottir, undersköterska från Club Cefalon.
 • Paus med frukt och vatten (15.20)
 • Kognitiv sjukdom ur ett anhörigperpektiv. (15.40)
  Mona Lindbäck och Ann Ericson Bonli, kuratorer, VE minnessjukdomar, SUS.
 • Demenssjukdomar – vad händer på forskningsfronten? (16.20)
  Håkan Toresson, neurobiolog, docent, VE minnessjukdomar, SUS
 • Avslutning (17.00)

Tid och plats.
Tisdagen den 16 februari 2016, kl 14.00–17.00, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1 eller 5, SUS Malmö.

Välkommen!
Fri entré (300 platser). Ingen förhandsanmälan.