Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Munhälsan skyddar hjärtat

2021-05-28
Illustration: istock.com/ma _ rish

Hur munnen och tänderna mår hänger tätt ihop med en ökad risk för att drabbas av hjärtinfarkt. Det visar en uppmärksammad svensk studie som publicerades för några år sedan.

En obehandlad tandköttsinflammation kan leda till tandlossning, parodontit som det heter på fackspråk. Det innebär att tandsten och bakterieplack kommer in under tandköttet och orsakar en inflammation som förstör den bindvävnad som fäster tänderna i käken. En långt framskriden parodontit orsakar tandlossning.

Att det i sin tur kan leda till att du drabbas av hjärtinfarkt, är något Barbro Kjellström och hennes forskarkollegor kommit fram till genom en fall-kontrollstudie. En studieform som undersöker en grupp människor som har en sjukdom med en grupp människor som inte har sjukdomen.

Risken för hjärtinfarkt högre vid parodontit

Under en tioårsperiod jämfördes 805 patienter under 75 år som hade drabbats av sin första hjärtinfarkt med en lika stor kontrollgrupp som inte hade gjort det. Sett till ålder, kön och sociodemografiska faktorer var de båda grupperna däremot likvärdiga. Risken att drabbas av en hjärtinfarkt visade sig vara nästan 30 procent högre om patienten hade parodontit.

Barbro Kjellström. Foto: Privat

– I studien kunde vi visa att de patienter som hade haft en hjärtinfarkt hade mer parodontit. Det har lagt ytterligare en stor bit i pusslet kring att munhälsan faktiskt påverkar hjärtat och ökar risken för hjärtinfarkter, säger Barbro Kjellström, biomedicinsk analytiker vid Skånes universitetssjukvård, forskare i klinisk fysiologi vid Lunds universitet och en del av det team på Karolinska Institutet som ledde studien för cirka tio år sedan.

Enligt studien, och efter att ha justerat beräkningarna för de olika faktorer som faktiskt skilde personerna åt, exempelvis rökning, diabetes och utbildning, så var risken för att drabbas av en hjärtinfarkt trettio procent högre om patienten hade drabbats av parodontit. För att helt kunna fastställa att det finns ett orsakssamband mellan parodontit och hjärtinfarkt, skulle en randomiserad studie behöva genomföras. Den ena gruppen av patienter skulle då inte bli behandlade för parodontit för att se om de patienterna fick mer hjärtinfarkt än de som fick behandling.

Men varför hade ingen tidigare kopplat samman parodontit med ökad risk för hjärtinfarkt? Enligt Barbro Kjellström är svaret på den frågan enkelt.

– Eftersom vi vet att utebliven behandling leder till besvär och skada för patienten är det inte etiskt korrekt att genomföra en sådan studie. Att som vi gjorde, undersöka om patienter som fått sin första hjärtinfarkt hade mer tecken på parodontit, är troligen det närmsta sanningen man kan komma.

Upptäcks ofta sent

Barbro Kjellström tror att det går att förhindra hjärtinfarkter i framtiden genom att ha bättre koll på patientens välmående i munnen.

– Det är delvis en socioekonomisk fråga. Ekonomin påverkar, och många låter bli att gå till tandläkaren för att de inte har råd. Skulle tandvården inte kosta så mycket för den enskilda personen som verkligen behöver den skulle vi helt enkelt kunna förhindra en del hjärtinfarkter.

Ett av problemen med parodontit är att den ofta upptäcks sent. Det krävs en stor tandbensförlust innan du börjar tappa tänder. Därför kan parodontit vara dold och det måste inte alltid blöda eller göra ont. Man kan ha tandlossning utan att ens veta om det.

– Det är lurigt. Om du exempelvis bryter foten går du direkt till en läkare. Men när det kommer till att besöka tandläkaren kan många vänta flera år innan de gör ett besök. Då kan det vara för sent.

Forskningen fortsätter

Tio år har passerat sedan studien kring sambandet mellan parodontit och hjärtinfarkt inleddes och den har resulterat i många uppföljande vetenskapliga publikationer, där både Barbro Kjellström och Björn Klinge (se intervju sid 4) medverkat i flera. Parodontit är en riskfaktor vad gäller många allvarliga sjukdomar, bland annat diabetes, lunginflammation och ledgångsreumatism. Att det har en negativ påverkan på hjärtat ser Barbro Kjellström numera som självklart. Därför hoppas hon att forskningen ska ge ringar på vattnet i framtiden.

– Jag tror att vi sakta men säkert får fler att öppna upp ögonen för sambanden mellan munhälsa och den övriga kroppsliga hälsan. Parodontit är en sjukdom som vilken annan och min uppmaning till sjukvårdspersonal är att de ber patienten att le. Tandhälsan kan faktiskt avslöja en hel del om hur patienten mår i det stora hela.

Av: ANDREAS IREBRING