Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Öva på att må bättre

2014-06-09

Kan mindfulness vara ett sätt att må bättre, minska stressen och höja studieresultaten?

Det undersöker Frida Thorsén och Carl Antonson, båda forskare vid Lunds universitet. Till sin hjälp har de haft 200 gymnasieelever i Lund och Finspång.

Frida Thorsén Carl Antonsson-4
Kan mindfulness vara till hjälp för unga? Via internet har Frida Thorsén och Carl Antonson undersökt saken närmare. De är båda doktorander vid Centrum för primärvårdsforskning. Foto: Roger Lundholm

Målet är att så småningom göra mindfulness till en del av det vanliga vårdutbudet för unga som mår psykiskt dåligt. Och kanske kan det till och med rymmas på skolschemat i framtiden.

Nyttan är väl underbyggd

– Det finns en flumstämpel kring mindfulness som är orättvis. Nyttan är sedan tidigare väl underbyggd inom vetenskapen, förklarar Carl Antonson.

Till vardags arbetar Frida och Carl som läkare på varsin vårdcentral i Malmö, och det var på jobbet som funderingarna startade. Till saken hör att de jobbar i ganska välmående bostadsområden.

– Man kan tycka att unga härifrån borde må bra, men ändå är det långt ifrån alla som gör det. Vi möter mycket vardagsmissnöje och symtom som stress, sömnstörningar, ångest och lättare depressioner. Samtidigt saknas bra behandlingsalternativ, berättar Frida Thorsén.

Tidigare hade de i ett mindre projekt utvärderat meditation som behandling, och nu insåg de  att det kanske skulle gå att utveckla i större skala och för yngre personer.

Mindfulnessövningar som verktyg

Att på egen hand arbeta med välbefinnande och psykisk hälsa kan vara svårt, men mindfulnessövningar är ett verktyg som egentligen alla kan använda för att må bra, menar Frida och Carl som båda utövar mindfulness privat och i jobbet.

De deltagande eleverna började med att göra tester och besvara enkätfrågor. Bland annat mättes sömnkvalitet och koncentrationsförmåga, och de fick även svara på frågor om stress och personlighetsdrag.

Stress går att hantera

Därefter lärde de sig olika mindfulnessövningar som de regelbundet utförde under åtta veckor. Allt har skett via internet och utan personliga möten, vilket varit en viktig del i forskningen för att uppnå likvärdiga villkor utan personlig påverkan på resultaten. Det gör också att metoden kan användas av många. Förhoppningen är att de första resultaten av studien ska kunna publiceras senare i år.

Det är dock viktigt att förstå att stress inte går att trolla bort, utan det handlar snarare om att kunna hantera den.

– Visst är stress en del av livet, men det är inte detsamma som att man behöver må dåligt av det, förklarar Frida Thorsén och Carl Antonson.

Text: BJÖRN MARTINSSON