Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ont i huvudet

2014-06-09

Upp till var femte tonårstjej lider av spänningshuvudvärk. Sjukgymnasten Birte Tornøe, har hittat ett samband mellan återkommande huvudvärk, kondition och muskelstyrka.

TI02001532

– Ungdomar med ont i huvudet drar sig tillbaka och undviker aktiviteter, de orkar inte läsa längre texter, är trötta och stannar kanske hemma från skolan, säger Birte Tornøe.

Anledningen till spänningshuvudvärk är inte helt känd, men den kan utlösas av stress och i viss mån spelar spänningar i nacke och skuldror in. Huvudvärksgruppen kan delas in i de med frekvent huvudvärk då man har ont upp till 14 dagar i månaden, och kronisk huvudvärk då man har ont varannan eller varje dag i minst tre månader.

Titta på livsstilsfaktorer

– Om du märker att din tonåring ofta klagar på huvudvärk är det viktigt att en läkare först och främst utesluter att det inte ligger en allvarlig sjukdom bakom. Därefter bör man titta på livsstilsfaktorer som sömn, kost, skärmtid, vardag och skola, menar Birte Tornøe.

Hos vuxna har man sett att frekvent smärta ledertill kronisk smärta, vilken är svårbehandlad. Ihållande huvudvärk ökar även risken för överanvändning av medicin – äter du smärtstillande mer än 15 dagar i månaden är risken stor att man även utvecklar huvudvärk av medicinen.

Muskelstyrka och sämre kondition

I Birte Tornøes forskning har målgruppen främst varit flickor mellan 9 och 18 år med frekvent eller kronisk spänningshuvudvärk, vilka har jämförts med en grupp friska flickor. Resultatet visar att nedsatt muskelstyrka i skuldror och sämre kondition är kopplat till frekvent huvudvärk.

4_Birte Tornøe
Birte Tornøe, sjukgymnast och forskarstuderande vid Lunds universitet. Foto: Åsa Hansdotter

– Fysisk aktivitet och styrka har mycket större betydelse än vad vi tidigare trott. Nu pågår en studie om träningens inverkan på spänningshuvudvärk som blir klar till sommaren. Det finns liknande studier för vuxna där de genom intensiv träning fått en minskning av huvudvärken, så man kan gott tänka sig att samma sak gäller för barn och ungdomar.

Dagens ungdomskultur

Birte Tornøe betonar vikten av att vara fysisk aktiv. Enligt WHO:s riktlinjer ska unga röra sig minst 1 timme varje dag på ett sätt som är pulshöjande. Utöver det bör de utöva en sport minst 3 gånger i veckan.

– Den ungdomskultur som vi har nu med mycket skärmtid och inaktivitet, påverkar kroppen negativt. Det är ett hälsoproblem som alla föräldrar behöver ta ställning till – inte bara de som har ungdomar med huvudvärk. Vi behöver mer forskning kring bättre träningsprogram för hur vi kan förebygga huvudvärk och få ett mer aktivt liv. Det är viktigt med balans i livet för att förebygga sjukdomar, avslutar Birte Tornøe.

Text: ÅSA HANSDOTTER