Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ökad testning viktigt i kampen mot klamydia

2014-06-09
barfota par
Foto: Colourbox

Sedan mitten av 1990-talet har antalet rapporterade fall av klamydia ökat kraftigt och är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Eftersom klamydia ofta inte ger några symtom kan det vara svårt att få folk att gå och testa sig. Att få fler att testa sig är därför en viktig faktor för att minska smittspridningen.

– Att man oftast är symptomfri är den stora utmaningen med klamydia i jämförelse med andra sexuellt överförbara infektioner, säger Carina Bjartling, överläkare på KK i Malmö samt verksam som gynekolog på Centrum för sexuell hälsa i Malmö.

Många får inga symptom men sprider bakterien vidare

Hon disputerade 2009 på en avhandling om klamydia. Ungefär 75 procent av alla kvinnor som smittas av klamydiainfektion får inga symptom alls och bland männen är andelen cirka hälften. Det är därför det är så viktigt att få upp medvetenheten kring klamydia och vikten av att testa sig.

Klamydia kan obehandlad leda till fertilitetsproblem, till exempel utomkvedshavandeskap, och i värsta fall leda till sterilitet på grund av att infektionen hos kvinnor kan sprida sig till äggledarna.

Cirka 5 procent av kvinnorna drabbas av en komplicerad infektion. Fertilitetsproblem orsakade av obehandlad klamydia hos män kan också uppstå men är inte lika vanligt som hos kvinnor.

Få fler att testa sig!

– Vad många inte vet är att både män och kvinnor också lättare blir smittade av både HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar när man bär på en obehandlad klamydia, säger Carina Bjartling.

I det förebyggande arbetet mot klamydia är därför ett av målen att öka provtagningen och få fler personer att testa sig. En grupp som är svår att nå är unga killar. De har, till skillnad mot unga tjejer som i större utsträckning besöker ungdomsmottagning och barnmorska, ofta ingen naturlig arena där de kan gå och testa sig.

Carina Bjartling
– Om man vill att ungdomar ska ta ansvar för sin hälsa måste samhället satsa resurser på att det också finns god tillgänglighet och goda möjligheter för att testa sig, säger Carina Bjartling, överläkare på KK i Malmö. Foto: Roger Lundholm

Vill nå ut bättre till unga killar

I en nyligen genomförd studie där man tittade på cirka 400 000 provtagningar under fem år i Skåne var det en mindre andel, 15 procent, som utgjorde test från unga män i den åldersgrupp där det är vanligast (20–24 år för män). Motsvarande andel för kvinnor i den åldersgrupp där det är vanligast (15–19 år för kvinnor) var 30 procent.

– Det är en anledning att det är så svårt att få bukt med klamydia, att det finns en grupp, framför allt unga killar, som är ständiga bärare, säger Carina Bjartling.

Därför har man i det förebyggande arbetet satsat på att göra provtagningen mer tillgänglig. Ett exempel är provtagning via nätet.Sedan 2008 kan man inom Region Skåne gratis beställa ett klamydiatest via nätet, något som har ökat provtagningen bland killar.

Snabbt sätta in behandling

– Att testa sig när man haft oskyddat sex är en enkel försäkring mot att slippa framtida besvär.Och ju fortare du startar din behandling desto bättre, säger Carina.

Istället för den traditionella uppdelningen av klamydiastammar har ny forskning visat att via en så kallad genotypning kan man få en annan uppdelning som bättre speglar bakteriens egenskaper.

Man kan då undersöka om det finns en speciell typ av bakterie som ger en svårare infektion, till exempel äggledarinflammation.

– Det är spännande forskningsrön som kan bidra till ökad kunskap inom flera områden. Just nu planerar vi att undersöka hur klamydia sprids i ett nätverk. Att då kunna genotypa bakterien gör att man på ett mer noggrant sätt kan följa smittspridningen, säger Carina Bjartling.

Text: JAKOB AXELSSON