Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ojämlikhet i medicinering

2015-04-28

COLOURBOX568108_apotek_webb_cropped

En ny registerstudie visar på ojämlik behandling av förmaksflimmer beroende på var man bor.
– Vår forskningsstudie visar att resurser måste omfördelas till primärvården i områden som är mer socialt utsatta, säger professor Kristina Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö.

Kristina Sundquist, professor och seniorförfattare till studien, har tillsammans med forskarkollegor på bland annat Karolinska Institutet och University of Edinburgh publicerat resultaten av en ny studie i den ansedda tidskriften International Journal of Cardiology.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kristina Sundquist

– Vi studerade skillnaderna i förskrivningen av warfarin, aspirin och statiner, till patienter med förmaksflimmer. Vi jämförde förskrivningen i Sverige i bostadsområden med olika socioekonomiska sammansättningar, förklarar Kristina Sundquist.

Patienter i socialt välmående områden får bättre medicin

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av oregelbunden hjärtrytm och har en högre förekomst hos äldre. Den blodförtunnande medicinen warfarin är vad som oftast förskrivs för att minska risken för slaganfall. Jämfört med aspirin, som fortfarande alltför ofta förskrivs vid förmaksflimmer, så ger warfarin ett betydligt bättre resultat, bland annat i form av lägre dödlighet.

Det är genom omfattande registerstudierna som forskarna nu visar att vuxna med förmaksflimmer i socialt välmående områden oftare förskrivs warfarin och statiner än patienter som lever i socialt utsatta områden. Patienter med förmaksflimmer i sådana områden förskrivs oftare aspirin än motsvarande i socialt välmående bostadsområden.

Resurser måste omfördelas

– Resultatet av vår studie visar på en ojämlikhet i medicineringen, säger Kristina Sundquist. Det behövs mer resurser i primärvården i områden med lägre socioekonomisk status, så skillnaderna i förskrivningen av bästa blodförtunnande medicinen kan jämnas ut.

Text och bild: BERTIL KJELLBERG

Nyhet från Medicinska fakulteten, 26 april 2015