Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya vägar in i cellen öppnar för ny cancerbehandling

2010-07-21

Illustration av cellens insida

Läkemedel som bygger på makromolekyler som DNA, siRNA och olika peptider tros få stor betydelse för behandlingen av tumörsjukdomar. Men det är svårt att transportera makromolekylerna till cellens inre och ännu svårare att veta om de hamnat på rätt plats inuti cellen, vilket kan vara avgörande för om behandlingen lyckas. En forskargrupp ledd av Mattias Belting har upptäckt en ny väg för att transportera in makromolekyler till cancerceller samt en ny metod för att studera vart i cellen de tar vägen.

Metoden utnyttjar en viss antikropp som har förmågan att effektivt transportera makromolekyler till celler. Under sitt avhandlingsarbete lyckades AT-läkaren och forskaren Anders Wittrup koppla ihop dessa antikroppar med magnetiska nanopartiklar på ett sätt som gör att man kan studera i vilka vesikler, ”rum” i cellen, de hamnat.

– Med de magnetiska nanopartiklarnas hjälp kan vi findissekera cellens inre anatomi och ”fiska ut” de aktuella rummen. Det är något helt nytt, säger Mattias Belting, läkare och forskare vid Lunds universite och Skånes onkologiska klinik.

Celldelar går inte sönder

Hittills har man bara kunnat analysera cellerna genom att slå sönder dem och separera dem efter sammansättningen av lipider, proteiner och andra ämnen. Det kan liknas vid att slå sönder ett hus och sedan analysera de olika beståndsdelarna i rivningshögen. Med den nya magnetbaserade tekniken slår man bara sönder cellväggarna (husets ytterväggar) och kan sedan fiska ut ett intakt rum för att kunna studera det närmare.

I en studie som nyligen publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) redovisar forskargruppen upptäckten av en ny transportväg med den magnetbaserade metoden. Man har bl.a. funnit att ett protein kallat GRP75, som tidigare beskrivits i samband med helt andra funktioner i cellen, var avgörande för att den studerade makromolekylen skulle kunna ta sig in i cellen.

Öppnar för nya strategier

Den nya metoden förväntas få användning i många olika sammanhang.

– Magnetiska nanopartiklar kan ju kopplas till vilka antikroppar eller ligander som helst, som tar olika vägar in i cancercellen och beger sig till olika ”rum” i cellen. Med vår teknik blir det förhoppningsvis möjligt att studera alla dessa rum och utveckla nya strategier för att transportera makromolekyler in i tumörcellerna. Jag tror att vi är bara i början av en mycket intressant resa! säger Mattias Belting.

Pressmeddelande från Lunds universitet 16 juli 2010.

Bild: Dreamstime och Roger Lundholm