Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön om genetiken vid äggstockscancer

2017-03-29

Ett stort internationellt forskarsamarbete har funnit 12 nya gener eller loci (platser på en kromosom) som ökar risken för äggstockscancer. Analysen har omfattat över 25 000 patienter, nära 41 000 kontroller och 31 000 kvinnor med de två viktigaste riskgenerna för bröstcancer

En artikel om forskningsfynden, som forskare vid Lunds universitet bidragit till, har nyligen publicerats i Nature Genetics. Listan på deltagande författare är hela två sidor lång.

– Man har lagt samman material från forskargrupper i många olika länder, från Asien till Europa och Nordamerika. Vi i Lund har bidragit med genetisk information om cirka 2000 personer, säger professorn i onkologi Håkan Olsson som även är överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Bara genom den här sortens mycket stora samarbeten kan forskarna få ihop ett material som är stort nog för att visa gener som har svagare samband med en viss sjukdom. Starka riskgener slår igenom även i ett mindre material, men för att urskilja svagare riskgener behövs ett mycket större underlag.

De nya kunskaperna kommer att hjälpa forskarvärlden att bättre förstå äggstockscancer, en sjukdom som som finns i olika former vilka varierar mycket både när det gäller uppkomst, utveckling och patienternas prognos. De kan också på sikt bidra till nya läkemedel.

– Genetiska studier av den här typen har redan lett till nya läkemedel för så kallad BRCA1-associerad äggstockscancer. Det är en form av cancer där patienten bär på en av de viktigaste riskgenerna för bröstcancer, säger Håkan Olsson.

Text: INGELA BJÖRCK