Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya forskningsrön om malignt melanom

2016-06-03

cancercell_COLOURBOX4934147

Malignt melanom är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige och antalet personer som får diagnosen har ökat kraftigt under senare år. Forskare vid Lunds universitet har nu studerat obehandlade cancertumörer från patienter som fått diagnosen malignt melanom, på ett annorlunda sätt. 

– Vi har tittat på flera vävnadsprover från olika delar av samma tumör för att se hur vanligt det är med skillnader på mutationer i en och samma tumör. Vanligtvis analyseras endast ett prov från tumören och därefter fastställs vilken behandling patienten ska genomgå. Även om den här studien är väldigt liten, har vi gjort flera intressanta fynd, säger Göran Jönsson, som forskat om malignt melanom i flera år.

– Vi fann, inte oväntat, mest mutationer som är påverkade av solljuset, så kallade UV-inducerade mutationer. Men vi fann även andra mutationer som var icke UV-inducerade och som uppkom senare i utvecklingen av cancertumören, vilket talar för att det inte är samma typ av mutationsmekanismer som sker i de olika stegen av en tumörs utveckling.

goeran joensson
Göran Jönsson. Bild: Olle Dahlbäck

Ju mer heterogen tumör, desto aggressivare förlopp

Lundaforskarna kunde i studien också se att ju mer heterogen tumören var, ju mer aggressivt sjukdomsförlopp.

– Det har inte studerats tidigare när det gäller malignt melanom och det är en värdefull kunskap som ökar vår förståelse för hur sjukdomen utvecklas och sprider sig, säger Göran Jönsson.

– Vi kommer nu att inkludera fler patienter för att se om vi får samma resultat i en större studie.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Illustration cancercell: Colourbox