Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Braiga bär

2016-05-11

Bär innehåller både vitaminer, fibrer och polyfenoler, ämnen som ger bären deras färg och fungerar som skyddande antioxidanter i kroppen. Forskarna Cecilia Holm och Karin Berger har bland annat gjort djurförsök som visat att lingon, svarta vinbär och blåbär skyddar bättre mot fetma än andra bär. Nu arbetar de med att i detalj reda ut vad det är som ger den goda effekten av olika bär, och om det går att maximera den genom till exempel att välja rätt odlingssätt och sort. Du får i podden också höra om bäret vars effekter inte är riktigt de som den svenska reklamen säger.

Karin-Berger-2w
”Vi fann att lingon, men även svarta vinbär och blåbär, kunde hejda viktökningen hos möss som fått en högfettskost. Mössen fick också bättre glukos- och insulinvärden och lägre inflammation i kroppen. Açaibären däremot gjorde mössen ännu fetare, säger Karin Berger, forskare vid Lunds universitet”. Foto: Roger Lundholm

 

Cecilia Holm 2
”Vi måste lära oss vilka bär som är bra mot vilka besvär, men också utnyttja kombinationer av olika bär. Jag tror aldrig det kommer att gå att hitta ett enda superbär som hjälper mot allt”, säger Cecilia Holm, forskare vid Lunds universitet. Foto: Roger Lundholm.