Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Molekylen hindrar melanomet från att sprida sig

2017-11-07

Malignt melanom är hudcancerformen där en av tio drabbade dör. Antalet fall ökar och sjukdomen är nu bland de vanligaste cancerformerna i Sverige med runt 4 000 fall per år.

Ramin Massoumi, cancerforskare vid Lunds universitet, forskar om hur man ska kunna förhindra att malignt melanom sprider sig genom metastaser i kroppen.

Ramin Massoumi är cancerforskare vid Lunds universitet.

– Av de hudcancerformer som finns så har malignt melanom störst förmåga att sprida sig. Våra tidigare studier visar att det är ett speciellt protein i tumören som ökar tillväxten och metastaseringen av elakartade melanoma celler.

Ramin Massoumi och hans forskargrupp har letat igenom 3 000 molekyler på jakt efter en molekyl som hämmar aktiviteten av proteinet. De har nu hittat en molekyl som går under namnet A27. Den har visat sig binda till, och därmed avväpna, det protein som ökar tumörtillväxten. Därmed kan spridningen av metastaser förhindras.

– Nu håller vi på att ytterligare förbättra molekylen så att den ska bli så effektiv som möjligt. Jag tror att vi inom ett par år kan sätta igång med kliniska studier på patienter.

Förhoppningen är att resultatet av de kliniska studierna ska leda till utveckling av nya läkemedel eftersom de nuvarande läkemedlen mot sjukdomen inte är tillräckligt effektiva och dessutom har stora biverkningar.

– Processen är väldigt fascinerande och så gott som varje vecka ser vi små förbättringar med molekylen. Det protein som finns i malignt melanom finns även i flera andra cancerformer så det blir spännande att se om vår molekyl kan ha hämmande effekt även på andra typer av cancrar.

Text & foto: ÅSA HANSDOTTER