Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Modern genteknik kommer cancerpatienter till godo

2010-02-02

Nu ska den senaste molekylära tekniken för analyser av gener ut på de onkologiska klinikerna. Tekniken ger nya möjligheter till personligt anpassad behandling av bröstcancer. Projektet har gjorts möjligt genom en miljondonation från Berta Kamprads stiftelse.

Den moderna molekylärbiologin och tekniken för analys av gener och genuttryck har gjort enorma framsteg de senaste åren. Prover från kvinnor med bröstcancer kan nu ge information om vilken individuell prognos en sjuk kvinna har och vilken behandlingsform som passar henne bäst. Men än så länge har mycket lite av denna kunskap fått användning i den kliniska behandlingen av patienter – tekniken har främst använts av forskare på forskningslaboratorierna.

– Detta är ett första allvarligt försök från vår sida att föra ut all den kunskap och expertis vi har samlat från universitetet till sjukhusen där cancerpatienterna behandlas, säger Åke Borg som är professor i experimentell onkologi vid Lunds universitet.
– Det vi gör nu kommer på sikt att ge oss ännu bättre möjligheter till nya behandlingar och fortsatt forskning.

Individuell behandling

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, och antalet kvinnor som drabbas ökar hela tiden. Under 2007 drabbades drygt 7000 kvinnor i Sverige. Samtidigt minskar dödligheten tack vare tidigare upptäckt och bättre behandling.

Idag behandlas patienterna först med operation och sedan med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen är ofta förebyggande, dvs görs för säkerhets skull, oavsett om läkarna har kunnat konstatera om cancern spridit sig i kroppen eller inte. Denna behandling har visat sig öka överlevnaden. Samtidigt har strategin flera nackdelar. Det finns kvinnor som hade blivit friska med enbart operation och där behandlingen med läkemedel varit onödig. De drabbas av biverkningar samtidigt som samhället betalar för dyr behandling som varit överflödig. En annan grupp som drabbas är de kvinnor som behöver medicinsk behandling, men där standardläkemedlen är verkningslösa.

Det finns alltså ett stort behov av att tidigare hitta de patienter som löper störst risk för återfall. Samtidigt behöver vården mer information om den enskilda patientens tumör för att direkt kunna behandla med de läkemedel som är mest verksamma mot just den tumören.

Cancerexpertis och teknologisk infrastruktur

Den teknik, kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna göra detta finns vid Lunds universitet, i Lund och Malmö, i ett nätverk av forskare inom biologi, medicin, statistik och teknologi. För att kunna genomföra projektet har forskarna fått en donation på 16,7 miljoner kronor från Berta Kamprads stiftelse.

– Vi vill utnyttja vår unika kombination av bröstcancerexpertis och teknologisk infrastruktur för att föra in de nya analyserna i ett kliniskt sammanhang. Till att börja med gör vi det i mindre skala men vi har för avsikt att expandera analyserna till att omfatta de flesta nya fallen av bröstcancer i södra Sverige. Vi kan erbjuda läkarna en större arsenal av hjälpmedel för att förnya och optimera behandlingen av cancerpatienter, fortsätter Åke Borg.

JOHANNA SANDAHL

Pressmeddelande från Lunds universitet

1 februari 2010