Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Minskning av miljögifterna DDT och PCB hos unga

2011-01-14
avfallsberget växer
Halterna av PCB, DDT och ftalater minskar - men avfallsberget växer. Foto: Dreamstime

Under de senaste tio åren har forskare vid bland annat Lunds universitet studerat halten miljögifter i urin och blod hos unga män som mönstrat till militärtjänst.

Vid den senaste mätningen 2010 hade halterna av miljögifterna DDT och PCB minskat med en tredjedel. Även halten av ftalater (en mjukgörare i bl.a. plaster) har minskat.

Men forskarna oroas av risken att utfasade kemikalier ersätts med andra kemikalier vars effekt fortfarande är okänd.

Lyssna på en intervju med professor Bo Jönsson vid Lunds universitet som gjorts av Ekot (14 januari 2010): Mindre miljögifter hos unga

Se Ekots sammanställning av resultatet i studien: Gifterna som minskat. Studie av mönstrande unga svenska män

Du kan också läsa mer om miljögifter i artikeln Kemikalier – dolt hälsohot i vår vardag

Text: NINA HULT