Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mer vätska kan både hjälpa och stjälpa

2018-11-06

Patienter som drabbas av det kritiska tillståndet septisk chock får oftast ett ökat vätskeläckage från kärl till vävnad och kan då vara i behov av intravenös vätskebehandling för att stabilisera blodcirkulationen. Men alla blir inte hjälpta av vätsketillförseln och vissa kan till och med skadas.

Vad är sepsis?

Peter Bentzer Foto: Olle Dahlbäck

– Vid det här tillståndet är det väldigt viktigt att snabbt ge den svårt sjuke intravenös vätska. Samtidigt ser vi på kliniken att så många som hälften av patienterna inte blir hjälpta av vätsketillförsel efter de första timmarnas vård och att vätska också kan ge allvarliga biverkningar på flera organ, säger Peter Bentzer, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Helsingborgs lasarett.

Vem har nytta av mer vätska?

Det finns studier som visar att det går dåligt för de patienter som får för mycket vätska. Därför hade det varit en stor fördel att i förväg veta vilka patienter som kommer att svara positivt på behandlingen.

Forskare vid intensivvårdsavdelningarna på Helsingborgs lasarett och på Skånes universitetssjukhus i Malmö har därför startat en studie där man kommer att följa ungefär 80 patienter som utvecklar tecken på sepsis. Syftet är att i förväg försöka ta reda på vilka patienter som kommer att ha nytta av vätskebehandling.

– Många studier på området fokuserar på att ta reda på vilken vätska som är bäst för patienten. Få har egentligen tittat på ”överanvändning” av vätskor. Det är lite som ”elefanten i rummet” som ingen ser.

Att tippa sängen ska ge vägledning

Forskarna kommer nu att studera en metod på patienter som drabbats av septisk chock. Genom att tippa sängen patienten ligger i så att benen hamnar högt och huvudet lågt kommer blod som finns i vener i nedre kroppshalvan att återföras till hjärtat och öka den volym som hjärtat pumpar ut i kroppen. Detta är samma sak som man vill åstadkomma med vätsketerapi. Genom att studera effekten av tippningen av patienten på hjärtats pumpförmåga, tror forskarna att det går att utläsa om de kommer att ha nytta av tillförsel av vätska som har för avsikt att stabilisera blodtrycket.

– Vi tittar naturligtvis på varje enskild patient, men ökar hjärtats pumpförmåga när vi tippar sängen talar det för att patienten kommer att svara positivt på vätska, i annat fall inte. I sådana fall får vi istället justera de läkemedel de får eller lägga till andra läkemedel, exempelvis hjärtstärkande mediciner, säger Peter Bentzer.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Sepsis i siffror

Lär dig känna igen symtom vid sepsis