Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Med invånarna som brobyggare

2021-05-28
Från vänster: Susanne Brogårdh-Roth, Hoda Abbas och Margareta Rämgård startade en workshop om munhälsa och kost tillsammans med de boende i Lindängen, Malmö. Foto: Håkan Röjder.

Invånarnas egna frågor och behov blev ingången till en medborgarbaserad forskningscirkel om kost och munhälsa i stadsdelen Lindängen i Malmö. Engagemanget blev stort och träffarna ledde bland annat fram till en broschyr på arabiska om socker i mat, en broschyr som snabbt tog slut.

– Munhälsa kan vara ett problem i områden som Lindängen med många olika migrantgrupper, och att arbeta med munhälsan startade som ett önskemål från de boende själva, säger Margareta Rämgård, projektledare och docent i vårdvetenskap vid Malmö universitet.

Forskningscirkeln om mat, socker och munhälsa hölls varannan söndag under hösten 2018 och våren 2019, och dit kom mammor med sina barn. På plats var barntandläkarna Susanne Brogårdh-Roth, Malmö universitet, och Anna Nilvéus Olofsson, Tepe munhälsoprodukter.

– Det finns grupper som har väldigt mycket karies och som tandvården har svårt att nå. Verkstaden handlade inte om att undersöka barnen i munnen, utan om att utveckla arbetssätt och förmedla information om bra kost och bra munhygienvanor. Vad de kan göra för att stärka sina egna resurser, säger Susanne Brogårdh- Roth.

JÄMLIK HÄLSA – HÄLSOFRÄMJANDE INNOVATION I SAMVERKAN

Hälsofrämjande innovation i samverkan fick åtta miljoner kronor i stöd av Vinnova och syftade till att främja jämlik hälsa genom innovation, forskning och samverkan. Det deltagarbaserade projektet gjordes tillsammans med befolkningen i Lindängen. Sex olika workshops togs fram, varav munhälsa var ett. I verksamheten kring munhälsa och kost medverkade även forskarna Rahti Ramji och Ann-Cathrine Bramhagen. Andra partners var Rädda barnen, Tepe munhälsoprodukter, Malmö stad, Röda Korset och Apotek Hjärtat.

Hittar lösningar tillsammans

En viktig brygga till invånarna blev Hoda Abbas, en arabisktalande Lindängenbo, som anställdes som hälsofrämjare.

– Intresset är jättestort. De vill ändra sina matvanor och sin livsstil, äta mindre socker och gå ner i vikt. Vi hittar lösningar tillsammans med de boende, säger Hoda Abbas.

Efter hand började forskningscirkeln diskutera sockerinnehåll i olika matprodukter. Susanne Brogårdh-Roth tog med sig broschyren ”Så mycket socker finns det i maten”, där varje livsmedel motsvaras av ett antal sockerbitar. Broschyren är ett stöd för familjer som vill dra ner på sockret. Mammorna ville då göra en som även innehåller arabisk mat och med text på arabiska. Broschyren spreds i området. Diabetessjuksköterskor på vårdcentraler och sjukhus ville ha den. Mammor har spridit den till sina hemländer, och den fick tryckas upp på nytt. Nu finns planer på en ny broschyr om godis med mindre socker.

När man börjar tänka mer på sin
hälsa blir man också mer aktiv.

Stort informationsbehov

Ett 70-tal personer kom till träffarna på verkstaden. Ganska snart märktes ett intresse hos de äldre barnen, och en särskild munhälsoskola för barn startades.

– Under lättsamma former fick barnen lära sig om hur de får en god munhälsa. Tanken är att dessa juniormunhälsofrämjare skulle sprida kunskapen i sina skolor, säger Susanne Brogårdh-Roth.
Forskarna beskriver ett stort informationsbehov, framförallt om sockrets betydelse för munhälsan.

– Många känner inte till varför det är viktigt att använda tandkräm med fluorid. De visste inte vad fluorid gör med tänderna. Barn kunde berätta att de hade ont i tänderna, säger Susanne Brogårdh- Roth.

Hälsofrämjande och social funktion

Men projektet har inte bara handlat om tänder. Tanken är att olika hälsofrämjande aktiviteter också har en social funktion. Susanne Brogårdh-Roth och Margareta Rämgård poängterar också ömsesidigheten i arbetet.

– Jag har varit van vid att förmedla mina kunskaper om kost och munhygien och fluor på kliniken. Då är det jag som väljer ut vad familjen behöver veta. Samtalen i Lindängen blev på ett annat sätt. Jag lärde mig utgå från vad de kan och vad de vill veta, säger Susanne Brogårdh-Roth.

Vill hitta bättre alternativ

Den hälsofrämjande verksamheten har fortsatt utan tandläkare. Hoda Abbas är nu anställd av Röda Korset med bidrag från stiftelsen Momentum. I coronatider håller hon kontakt med ett 90-tal familjer via Whatsapp. Hon träffar också cirka fyra familjer om dagen, en familj i taget.

– De vill ha mer kunskap om hur man äter nyttigt, också för barnens skull. Det finns till exempel en vana att man bjuder gäster på sötsaker. Då pratar vi om det finns något bättre alternativ, säger Hoda Abbas som på nätet börjat baka nyttigt tillsammans med nätverket av kvinnor.

– När man börjar tänka mer på sin hälsa blir man också mer aktiv. Kvinnor som bott här i 30 år utan att lära sig svenska vill nu utbilda sig, bli mer självständiga, börja jobba och komma in mer i samhället, säger Hoda Abbas.

Text: MAGNUS JANDO