Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Matvanor kan öka risken för ledgångsreumatism

2024-05-16
Livsmedel med hög halt av fibrer såsom frukt, grönsaker och fullkornsprodukter, nötter osv
Foto: iStock/fcafotodigital

Äter du mycket rött kött och lite fibrer? Och röker du dessutom? Då ökar risken att få ledgångsreumatism.

Carl Turesson är professor vid Lunds universitet och överläkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hans forskargrupp undersöker orsaker till sjukdomen ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit som den också kallas.

– Rökning och låg utbildningsnivå är viktiga riskfaktorer, men i våra senaste studier ser vi även en koppling till människors kost.

Fibrer, grönt och ost

Forskarna använder sig av data från Malmö Kost Cancer-studien från början av 1990-talet och jämför risken att insjukna i reumatoid artrit med deltagarnas kost.

Carl Turesson. Foto: Kennet Ruona

– Vi har till exempel kunnat se att de som hade mycket fibrer i sin kost verkar ha en lägre risk att få reumatoid artrit, säger Carl Turesson.

Även frukt och grönsaker verkar ha en skyddande effekt, liksom ost. Däremot tycks ett stort intag av mjölk hos vuxna öka risken något för att drabbas av reumatoid artrit. Nu pågår det ytterligare studier för att försöka förstå orsakerna till de samband som forskarna sett.

– Vi spekulerar i att det kan bero på förändringar i tarmfloran, och håller just nu på att titta närmare på det. Sedan tidigare vet man att till exempel fibrer från baljväxter, fullkorn, frukt och grönsaker påverkar tillväxten av vissa bakterier i tarmfloran, och att tarmfloran i sin tur har en koppling till hur immunförsvaret fungerar.

– Reumatoid artrit innebär att immunförsvaret blir överaktivt, och inflammationen orsakar svullnad och ömhet i lederna. Det är främst de små lederna i händer och fötter som drabbas.

Tidig upptäckt viktig

Det kan också finnas hormonella orsaker till att man får reumatoid artrit, vilket skulle kunna förklara varför det är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Carl Turesson berättar att man har sett att de kvinnor som kommer in tidigt i klimakteriet, då östrogen och progesteron sjunker, visat sig ha en högre risk. Amning däremot tycks ha en skyddande effekt. Hos män har det visat sig att en lägre nivå av testosteron i kroppen ökar risken.

Det kan finnas en rad olika orsaker till att man får ont i lederna och misstänker man att det beror på reumatoid artrit rekommenderas att söka vård på vårdcentralen. Sätts behandling in tidigt för att dämpa inflammationen i lederna blir prognosen bättre.

Läkaren undersöker lederna för att se om ledkapseln är svullen och tar blodprover för att leta efter ämnen i blodet som kan tyda på reumatoid artrit. Det är också viktigt att lyssna på patientens berättelse om symtomen för att kunna avgöra vad besvären beror på.

– Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom som sakta blir värre och värre, men som i många fall kan bromsas om rätt behandling sätts in. Våra största utmaningar är att få patienterna att söka vård i tid, och sjukvården att initiera en lämplig utredning för rätt patienter. Går det för långt kan det hinna bli skador på skelettet.

Text: NINA NORDH

 

SKILLNADEN MELLAN REUMATOID ARTRIT OCH ARTROS

Det finns en rad olika ledsjukdomar, men två av de vanligaste är reumatoid artrit och artros. Reumatoid artrit drabbar cirka 0,5 till 1 procent av befolkningen, medan ungefär en av fyra personer får artros.

Reumatoid artrit är en autoimmun sjukdom som oftast drabbar de små lederna i händer och fötter. Lederna svullnar och blir ömma, och behandlas inte sjukdomen kan den leda till att skelettet på sikt skadas.

Vid artros har det blivit en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket, som på sikt kan leda till att leder blir stela, gör ont eller svullnar. Ofta är det knäleder, höftleder och fingerleder som drabbas av artros.

Vid båda sjukdomarna är anpassade träning en del av behandlingen, men vid reumatoid artrit är även inflammationsdämpande medicin viktigt.

Källa: 1177