Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Många vill välja mat efter gener

2015-06-08

 Grilled trout on barbecue

Ska våra gener få bestämma över vad vi äter? Många är i alla fall intresserade av att gentesta sig för att få personliga kostråd.

Detta är en av huvudslutsatserna i Jennie Ahlgrens avhandling om svenska konsumenters inställning till gentester för hälsans skull, som hon doktorerade på hösten 2014.

Jennie Ahlgren
Jennie Ahlgrens avhandling visar att tre av fyra är beredda att gentesta sig för att få personliga kostråd.

– Att få handfasta kostråd, att få veta vad som är bra och dåligt just för mig var det som lockade mest, säger Jennie Ahlgren, doktor i etik vid Lunds universitet.

Hon berättar vidare att det framkom i intervjuerna att människor var trötta på alla generella kostråd och att många trodde att det skulle vara lättare att följa råden om de var personligt ställda.

– Flera av de intervjuade talade också om ett personligt hälsoansvar. Om att utnyttja de möjligheter som fanns för att öka chanserna till ett långt och friskt liv.

Idag finns ett flertal privata aktörer på marknaden, både i Sverige och utomlands, som erbjuder skräddarsydda kostråd utifrån din genprofil. Priset varierar, 3 000 kronor och uppåt är ganska vanligt även om billigare undantag finns. Själva testet går till som så att man beställer hem ett kit, lämnar ett salivprov i ett rör och skickar in det till företaget. Efter några dagar får man ett svar som man oftast hämtar på internet.

En hel del forskning pågår inom området men forskarna menar att det finns mycket kvar att göra innan man på ett tillförlitligt sätt kan erbjuda individuella kostråd baserade på gentester. Många forskare är därför skeptiska till de kommersiella gentesterna som säljs idag.

Är konsumenterna medvetna om fallgroparna?

– Ja, åtminstone till viss del. Många tycker att det hade varit bättre om den allmänna sjukvården kunde erbjuda sådana gentester och en del är medvetna om att det kan finnas risker förknippade med lagring av genetisk information. Men de flesta är beredda att ta risken, att få skräddarsydda kostråd och därmed öka chansen till ett friskare och längre liv väger tyngre, säger Jennie Ahlgren.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

Foto: Roger Lundholm (porträtt JA) (porträtt ES, privat); Colourbox (fisk)