Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Många intresserade av honung som dödar bakterier

2012-11-16
Bin
Foto: Waugsberg, Wikimedia Commons

Intresset är stort för Alejandra Vasquez och Tobias Olofssons forskning om honungsbin. Förhoppningen är att få fram metoder att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier och det finns många som vill gå vidare och utveckla och kommersialisera forskarnas upptäckt.

Den senaste tiden har de båda forskarna varit med i flera stora medier, i DN i söndags och i TV4 under torsdagen, eftersom många är intresserade av deras forskning om de mjölksyrebakterier som finns i bins honungsmagar.

Tobias Olofsson och Alejandra Vasquez
Tobias Olofsson och Alejandra Vasquez. Foto: Sara Hängsel

Alejandra Vasquez säger att många är nyfikna på deras resultat, såväl allmänheten som framstående internationella forskare och bolag som på olika sätt vill använda upptäckterna till nya produkter.

– Det gäller tre områden: sårsidan, där man hoppas kunna hitta metoder att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier, livsmedel och bihälsa, berättar Alejandra Vasquez.

När det gäller bihälsa finns redan en produkt som håller på att testas med goda resultat. De båda forskarna har även en hel del nya resultat som inte publicerats ännu. När detta sker är inte klart ännu. Alejandra Vasquez och Tobias Olofsson får hjälp av universitetet och LUIS för att på bästa sätt kommersialisera resultaten.

Det som Alejandra Vasquez och Tobias Olofsson har upptäckt är att alla bin har mjölksyrabakterier i sin honungsmage. Svenska bin har 13 olika sorter av dessa mjölksyrebakterier, som alla samverkar och tillsammans har visat sig vara effektiva mot sjukdomsbakterier.

Text: JONAS ANDERSSON

Nyhet från Lunds universitet 15 november 2012