Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Webb-tv: Målsökande plåster mot sammanväxning

2012-07-09


Det fungerar som en målsökande robot som söker upp skadade ytor på bukhinnan och förhindrar tarmar från att fastna där under läkningsprocessen efter ett kirurgiskt ingrepp.

– Ett invärtes biologiskt plåster som bryts ned inom fyra veckor, säger docent Bobby Tingstedt, kirurg och en av forskarna vid Lunds universitet som står bakom preparatet.

Lundaforskarna har tillsammans med bland annat kemister kombinerat två olikladdade polypeptider, polylysin och polyglutamat, som tillsammans bildar en vävnadsvänlig substans som fäster på skadade ytor i bukhinnan.

– Det påverkar inte läkningsprocessen utan fungerar som ett biologiskt plåster på skadade ytor och förhindrar att tarmar fastnar i varandra eller på bukväggen under läkningen.

Klinisk studie inom kort

Så här långt har man endast testat preparatet på djur men resultaten av studierna är så lovande att man nu förbereder för att söka tillstånd för en klinisk studie.

– Vi tror oss nu ha funnit rätt dos för preparatet och hoppas få tillstånd att starta en mindre klinisk studie inom ett år, säger Bobby Tingstedt.

I Sverige drabbas årligen cirka 90 procent av alla som opereras i buken av adherenser, sammanväxningar eller ärrbildningar som en normal reaktion av skador i bukhinnan efter en operation. I de allra flesta fall tillbakabildas ärrvävnaden men fem procent av dem som genomgått bukoperation drabbas av tarmvred som i värsta fall måste opereras.

Sammanväxningarna efter operation är också orsak till att en del kvinnor drabbas av infertilitet och ett okänt antal patienter, mestadels kvinnor, drabbas dessutom av smärta i buken och framförallt i underlivet.

Spara både pengar och lidande

Sammanväxningar i buken är ett problem som i dag kostar det svenska samhället cirka en halv miljard kronor årligen. De direkta sjukhuskostnaderna för adherenser motsvarar därmed kostnaden för magsäckscancer i Sverige.

– Vi uppskattar att det här preparatet skulle kunna användas kliniskt vid 80 000-100 000 operationer årligen. Det skulle spara mycket pengar och lidande om vi slapp operera många av de här patienterna igen, säger Bobby Tingstedt.

Det finns i dag preparat mot sammanväxningar i buken på världsmarknaden, men inget har visat sig tillräckligt effektivt. I Sverige används de därför sparsamt.

Text: OLLE DAHLBÄCK