Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Magmedicin framtidens medel mot ångest

2012-06-05

Professor Bodil Ohlssons upptäckter kan på sikt leda till en medicin mot svåra magsmärtor, något som drabbar mellan 10 och 15 procent av svenska folket. Kanske kan det också bli en må bra medicin mot ångest.

Bodil Ohlsson
Bodil Ohlsson har visat att ett amningshormon kan minska smärtan vid IBS. Foto: Roger Lundholm

– Vi har studerat två peptider, två hormon i magtarmkanalen, förklarar hon. Det ena är oxytocin som frigörs vid barnafödande för att driva ut barnet och vid amning för att mjölken ska rinna till. Men peptiden är även en signalsubstans mellan celler i tarmsystemet, säger Bodil Ohlsson verksam vid Gastrokliniken på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Hon lyckades visa att oxytocin minskar smärtor hos patienter som lider av IBS, irritable bowel syndrome, åtminstone när den ges som nässpray. Och inte nog med det, oxytocinet var dessutom antidepressivt.

IBS är återkommande besvär av smärta eller obehag i magen och är vanligast bland kvinnor. De förekommer ofta, minst tre gånger varje månad. Magbesvären kan bestå av såväl förstoppning, gasspänning som smärta, magknip och diarré.

Flera läkemedelsföretag håller på med studier för att se om oxytocinliknande substanser i form av tabletter kan ges mot IBS och eventuellt mot ångest. Ett av dem har redan lämnat in patentansökan baserad på Bodil Ohlssons forskning.

Den andra peptiden hon studerat är gonadotropinfrisättande hormonet GnRH (Gonadotropin-releasing hormone). Hormonet finns i hälften av tarmens nerver.

– Upprepade försök med provrörsbefruktning kan ge fruktansvärda magsmärtor, vi tror att det är GnRH som vållat dem, berättar Bodil Ohlsson. Tre fall av samband mellan detta hormon och svårartade motorikstörningar i tarmen är kända från Malmö.

Denna andra peptid håller för närvarande två av hennes doktorander på att forska kring. En disputerar om ett år.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND