Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt centrum för virusforskning

2022-11-04


Joakim Esbjörnsson-Klemendz visar det nya centrumet som förväntas bli klart inom det närmaste halvåret. Film: Skånes universitetssjukhus 

Den pågående coronaviruspandemin visar med all tydlighet att det finns ett stort behov av förstärkt virusforskning, både nationellt och internationellt. Detta för att vi ska vara bättre rustade för framtida pandemier, men också för att kunna motverka andra virus som årligen orsakar stora problem i samhället.

LUVC, Lunds universitets viruscentrum, är ett nytt centrum för virusforskning vid Lund universitet som planeras starta under det kommande halvåret.

– Vi hoppas att LUVC ska bidra till att stärka bred och långsiktig virusforskning, som kan bidra till bättre förebyggande och behandlande åtgärder mot virus. Vidare är vår förhoppning att LUVC ska bli ett forskningscentrum som samordnar grundforskning och klinisk forskning, samt hjälper fler yngre forskare inom virologi att få möjlighet att utvecklas, menar forskarna och initiativtagarna till viruscentrumet.