Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lungan i 3D

2011-11-01

Lungtomografi är en metod som med hjälp av en gammakamera ger tredimensionella bilder av lungorna där både luftgenomströmningen och blodflödet kan studeras. Metoden är en värdefull hjälp vid diagnoser som främst lungemboli (blodpropp i lungan), men även vid KOL, lunginflammation, hjärtsvikt eller en kombination av sjukdomar.

Marika Bajc

Marika Bajc kan få mycket värdefull information ur bilderna från en lungtomografi. Foto: Roger Lundholm.

Tekniken för lungtomografi (egentligen kallad tomografisk lungscintigrafi) infördes för snart tio år sedan i Lund. Sedan dess har man utvecklat tekniken och idag blivit så skickliga på att diagnostisera lungemboli, att Marika Bajc – överläkare vid Skånes universitetssjukhus och docent i klinisk fysiologi vid Lunds universitet – varit med och satt riktlinjer för undersökning och tolkning av misstänkt lungemboli för hela Europa.

Bild av genomströmningen

Lungtomografi ger läkaren mycket information om lungornas funktion. Vid undersökningen får patienten andas in mikroskopiska radioaktiva partiklar som ger en tydlig bild av genomströmningen av luft i lungorna. Radioaktiva partiklar sprutas strax därefter in för att blodflödet i lungvävnaderna ska kunna avbildas.

Underlättar tolkning

– Vid misstänkt lungemboli har patienten ofta ganska allmänna symptom som smärta i bröstet eller svårt att andas. Det gör det svårt för läkaren att ställa diagnos. Då är metoden med lungtomografi bra. Tolkningen underlättas av att metoden ger noggranna funktionella bilder som visas som en roterande tredimensionell volymbild och dessutom som snittbilder i olika projektioner, säger Marika Bajc.

Kan användas på alla

Jämfört med datortomografi (CT, Computed Tomography) har lungtomografi också fördelen att kunna användas på i princip alla patienter. CT däremot kan inte användas på patienter med njursvikt, allergi mot kontrast eller patienter som ligger i respirator.

– Ännu en fördel med lungtomografi är att bröstvävnaden får upp mot 50 gånger lägre stråldos vid en sådan undersökning jämfört med en CT-undersökning. Unga kvinnor och gravida bör inte utsättas för så hög strålning, säger Marika Bajc.

Bra med fler  metoder

Hon tycker dock att den ena metoden för diagnostik av patienter inte utesluter den andra.

– Man kan se olika saker med de olika metoderna.

Därför är det bra att det finns mer än en metod att tillgå vid undersökningar. Det gynnar patienterna, och det är ju dem vi är till för.

Text: OLLE DAHLBÄCK