Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Livets stora förändringar påverkar hur mycket vi rör på oss

2013-08-22

Föräldraskap, åldrande, rörelsesjukdomar… Alla genomgår vi någon gång i livet större förändringar som mer än annat påverkar hur vi lever.

Katarina Sjögren Forss, som är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, har i en ny avhandling studerat hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet.

Till skillnad från många andra faktorer, som t.ex. kön, ålder och ekonomi, är livsförändringarna vanligen inte lika uppmärksammade i forskningen kring hälsa och medicin.

I avhandlingen undersöktes bl.a. hur åldrande påverkar friluftsliv och fysisk aktivitet utomhus. Ca 1 000 kvinnor och män som passerat 60 år ingick i en enkätstudie som visade att förutom tillgång till strövområden så spelade det stor roll att vara så pass självständig och oberoende av andra att man klarade sin personliga hygien.

Fler faktorer begränsade utövandet bland kvinnor än män. Kvinnorna uppgav bl.a. risk att bli utsatt för våld, risk för fallskador samt att leva ensam som begränsande för fysisk aktivitet utomhus.

Sammanräknat ägnade sig dock kvinnorna och männen ungefär lika mycket åt utomhusaktiviteter – två tredjedelar hade det senaste året ägnat sig åt fysiska aktiviteter i utomhusmiljö flera gånger per vecka eller varje dag.

I avhandlingen ingår även studier kring fysisk aktivitet i samband med graviditet och föräldraskap samt en studie kring fysisk aktivitet och artros.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Porträttfoto av Katarina Sjögren Forss: Björn Martinsson

Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande från Lunds universitet, IKV Malmö, 22 augusti 2013