Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lita inte på urinstickan!

2013-06-03
urinsticka
Foto: Roger Lundholm

”Den som har bakterier i urinen har urinvägsinfektion och bör behandlas med antibiotika.”

Så tänker många inom vården, men faktum är att bakterier i urinen inte alls måste vara ett tecken på en infektion. Överdriven användning av antibiotika i det här sammanhanget ligger bakom en hel del av resistensproblemen i Sverige.

Det menar Per Åkesson, forskare och infektionsläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Lund.

Inget bevis på sjukdom

– Snabbtest som visar om det finns bakterier i urinen är ju bra, men i det här fallet snarast för bra. Det är så lätt att doppa en teststicka i ett urinprov och tro att man fått fram skälet till att en viss patient mår dåligt, säger han.

Urinvägsinfektion är en av våra vanligaste infektionssjukdomar, men enbart bakterier i urinen är inget bevis på sjukdomen. Kolibakterier – som det oftast är fråga om – kan nämligen också befinna sig i urinblåsan utan att orsaka några problem.

Många äldre har bakterier i urinen

Eftersom urinblåsan är steril, så ska där egentligen inte vara några bakterier. Men det finns undantag, framför allt hos äldre personer. På äldreboenden och sjukhem har så många som 15-30 procent av alla äldre män och 25-50 procent av alla äldre kvinnor bakterier i urinen utan att det innebär en infektion.

– När dessa äldre sedan får ont i magen, blir illamående eller har andra ospecificerade symtom, så tar personalen ofta ett urinprov. Finner man bakterier så tror man att besvären beror på en urinvägsinfektion och bryr sig inte om att leta vidare, säger Per Åkesson.

Får antibiotika i onödan

Han anser att dessa patienter därför ofta får antibiotika helt i onödan. Det gäller även en del yngre patienter med urinvägsbesvär. Även de kan ibland ha bakterier i urinen utan att det betyder urinvägsinfektion.

Varför en och samma bakterie ibland leder till en infektion med sveda, smärtor, feber etc., och ibland inte ger några problem alls, vet ingen idag. Men det finns ett stort behov av ett alternativt test som kan sålla fram de patienter som verkligen har en infektion och behöver antibiotika.

Per Åkesson har forskning i gång på området, och hoppas på positiva resultat så småningom.

Text: INGELA BJÖRCK