Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Korv med antioxidanter från bär ska mota cancer

2015-11-04
appetizing red roast sausages on frying pan
Foto: Colourbox

Ett EU-finansierat forskningsprojekt ska göra framtidens korvar, biffar och andra charkuteriprodukter hälsosammare. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och ytterligare fyra europeiska forskningsinstitutioner har startat ett gemensamt projekt som ska minska risken för tjocktarmscancer – Sveriges vanligaste cancerform i mag-tarmkanalen.

Att göra förädlade köttprodukter hälsosammare står högt på önskelistan bland världens livsmedelsforskare – inte minst efter att världshälsoorganisationen WHO nyligen klassat rökta och processade köttprodukter som grupp 1-carcinogener. I samma grupp finns bland annat även tobaksprodukter och alkohol.

WHO:s köttlarm

Klassificeringen innebär att WHO nu anser att det finns lika mycket bevis för att processat kött är cancerframkallande som det finns för att tobak och alkohol är det. WHO gör dock inte tolkningen att produkterna är lika farliga. Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik vid LTH, tycker att WHO borde ha avvaktat med köttlarmet då det är ännu inte klarlagt vad som förorsakar tjocktarmscancer då det endast är epidemiologiska studier som ligger till grund för uttalandet.

– Kött är ett näringsrikt och icke-allergent livsmedel, där proteinet är högvärdigt samt halterna av nödvändiga mineraler och B-vitaminer är höga. Att göra ett så allvarligt uttalande om ett livsmedel som är så basalt gör kanske att folk inte lyssnar längre till larmrapporterna, säger Eva Tornberg.

Eva Tornberg, Åsa Håkanssson och doktoranden Stina Burri på Livsmedelsteknik, LTH tillsammans med Kimmo Rumpunen på Balsgård, SLU, driver just nu ett forskningsprojekt på EU-nivå, tillsammans med ett antal andra europeiska partnerinstitutioner. Projektet går ut på att minimera oxidationen i förädlade köttprodukter, vilket enligt deras hypotes ska leda till minskning av tjocktarmscancer – en av Sveriges vanligaste cancerformer med över 5000 nya patienter årligen.

Kött med mycket grönsaker

Enkelt förklarat går projektet ut på att extrahera antioxidanter ur växter och bär, och sedan preparera köttprodukter med antioxidanterna. Djurförsök ska därefter visa om detta minskar förekomsten av cancer eller inte.

– Om denna hypotes visar sig riktig indikerar det att risken för tjocktarmscancer kan minska om man äter en balanserad kost. Det handlar alltså om att tillsammans med köttprodukter äta mycket grönsaker och annat som innehåller antioxidanter. Kort sagt kan den gamla tallriksmodellen åter visa sig vara bra. Antioxidantpreparerade korvar skulle kunna vara ett alternativ som ska minska risken för de som, trots alla råd, ändå inte får i sig tillräckligt med antioxidanter, säger Eva Tornberg.

Text & foto: Anders Frick

Nyhet från Lunds Tekniska Högskola