Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kort vaccinhistoria

2013-06-03

svartvit ko

Det första vaccinet framställdes ur ett virus som orsakar kokoppor.  Foto: Colourbox

Det första vaccinet togs fram 1796 när den engelske läkaren Edward Jenner utvecklade ett vaccin mot smittkoppor. Vaccinet gavs framgångsrikt till en åttaårig pojke i England. Det framställdes ur ett virus som orsakar en djursjukdom, kokoppor (ordet vaccin kommer från latinets ord för ko, ”vacca”).

Den franska vetenskapsmannen Louis Pasteur är en annan pionjär. Bl.a. utvecklade han 1885 det första effektiva vaccinet mot rabies.

De flesta som är födda i Sverige har vaccinerats som barn, t.ex. mot polio och stelkramp. Vilka vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet har varierat över tid. På senare år har flera vaccin tillkommit t.ex. mot mässling, röda hund och pneumokocker.