Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kombination av läkemedel kan hjälpa blödarsjuka

2013-04-11

Genom att kombinera två olika typer av läkemedel kan vissa blödarsjuka som har problem med svåra blödningar få förbättrad levringsförmåga. Metoden har utvärderats i en ny avhandling från Lunds universitet.

En del patienter som lider av blödarsjuka (hemofili) har antikroppar som bryter ner effekten av den förebyggande läkemedelsbehandling som normalt ordineras (äggviteämnet faktor VIII). Det finns numera andra preparat som kan ges till dessa patienter, s.k. by-passing-produkter.

För patienter med svåra blödningar ger dock inte alltid by-passing-produkterna tillräcklig effekt. Jenny Klintman, som forskar vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö på Lunds universitet, har i sin avhandling undersökt om en tillsats av faktor VIII-läkemedel kan förstärka effekten av by-passing-produkter. Det har nämligen tidigare observerats att patienter med faktor VIII-hämmande antikroppar i en del fall blöder mindre när de behandlas med faktor VIII.

Experimenten (som utfördes i laboratorium med blod från hemofilipatienter) visade att tillsats av faktor VIII förstärkte blodlevringsförmågan, och i vissa fall var effekten mer än dubbelt så god som vid behandling med endast by-passing-produkt.

I en annan del av avhandlingen gjordes en långtidsobservation av blödarsjuka. Den visade bland annat att patienter som någon gång under studietiden bildade faktor VIII-antikroppar blödde signifikant mindre än patienter som inte bildade några antikroppar. Orsaken är ännu oklar, men det kan eventuellt indikera att det finns en typ av faktor VIII-antikroppar som skyddar eller till och med förstärker faktor VIII-effekten i blodet.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Texten är tidigare publicerad av Lunds universitet, 3 april 2013